Tin mới

Trường có thông báo về địa điểm học năm học tới cho Khóa 2018 bậc đại học (sinh viên năm thứ ba). Theo đó các môn học lý thuyết sẽ được tổ chức học tại cơ sở Thủ Đức - Dĩ An (cơ sở Linh Trung).