Tin mới

- Khoa Toán - Tin học thông báo các Học phần được Giảng viên đồng ý chuyển từ dạy Trực tuyến sang Tập trung như sau:

STT Mã MH Tên học phần Lý thuyết TH/BT Ngày bắt đầu
1 MTH10407 Lập trình hướng đối tượng   18TTH 18/5/2020
2 MTH10407 Lập trình hướng đối tượng   18TTH_TN 18/5/2020
3 MTH10540 Lý thuyết và thuật toán tối ưu không trơn 17TTH   01/6/2020
4 MTH10426 Quá trình ngẫu nhiên 17TTH   18/5/2020
5 MTH10435 Cơ học chất lỏng 17TTH   18/5/2020
6 MTH10353 Nhập môn máy học 17TTH 17TTH 18/5/2020
7 MTH00055 Cơ sở lập trình   19_HL1 18/5/2020
8 MTH00055 Cơ sở lập trình   19TTH1A 18/5/2020
9 MTH00055 Cơ sở lập trình   19TTH1B 18/5/2020
10 MTH00055 Cơ sở lập trình   19TTH1C 18/5/2020
11 MTH00055 Cơ sở lập trình 19TTH1TN 19TTH1TN 18/5/2020
12 MTH00055 Cơ sở lập trình   19_HL2 18/5/2020
13 MTH00055 Cơ sở lập trình   19TTH2A 18/5/2020
14 MTH00055 Cơ sở lập trình   19TTH2B 18/5/2020
15 MTH00055 Cơ sở lập trình   19TTH2C 18/5/2020
16 MTH00013 Vi tích phân 2A 19TTH1TN 19TTH1TN 18/5/2020
17 MTH10323 Xử lý đa chiều 17TTH 17TTH 18/5/2020
18 MTH10325 Phân tích thuật toán 17TTH 17TTH 18/5/2020
19 MTH10312 Cơ sở dữ liệu   18TTH 18/5/2020
20 MTH10122 Hình học sơ cấp 17TTH   01/06/2020


- Theo thông báo từ Phòng đào tạo, sinh viên có thể hủy ĐKHP các học phần giai đoạn Chuyên ngành trong Đợt 1 & Đợt 2 (nếu SV đăng ký trùng lịch). Vì vậy, sinh viên có thể gửi Đơn xin hủy ĐKHP về Văn Phòng Khoa hoặc dùng email sinh viên gửi về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trình bày rõ lý do để Ban chủ nhiệm Khoa xem xét. Thời hạn đến 15h30 ngày 16/05/2020.