Tin mới

Khoa Toán - Tin học thông báo các môn cao học giảng viên đồng ý dạy trực tuyến như sau:

STT

Môn học

Lớp

1

Nền tảng của phép tính vi tích phân

  • ·  Cao học K2018 + K2019 ngành Toán ứng dụng – chuyên ngành Giáo dục toán học

2

Seminar Giáo dục toán học

  • ·  Cao học K2018 ngành Toán ứng dụng – chuyên ngành Giáo dục toán học

3

Lý thuyết biểu diễn nhóm hữu hạn

  • ·  Cao học K2018 ngành Đại số và Lý thuyết số

4

Quá trình ngẫu nhiên

  • ·  Cao học K2019 ngành Toán ứng dụng;
  • ·  Cao học K2019 ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học

5

Giải tích số

  • ·  Cao học K2019 ngành Toán ứng dụng;
  • ·  Cao học K2019 ngành Toán ứng dụng – chuyên ngành Giáo dục toán học

  

Kế hoạch triển khai các môn học này và những môn học khác (không đăng ký dạy trực tuyến) sẽ được phòng Sau đại học thông báo sau.