Tin mới

 • Seminar: Hardy's and Caffarelli, Kohn, Nirenberg's inequalities (Giáo sư Nguyễn Hoài Minh) 22/09/2023

  Giáo sư Nguyễn Hoài Minh là cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học khóa 1997. Giáo sư hiện đang công tác tại Đại học Sorbonne, Paris, Pháp. Giáo sư sẽ có buổi seminar dành cho sinh viên năm 3-4, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đồng nghiệp. Các...

 • Thông báo các học phần bị Hủy_HK1/2023-2024 (cập nhật) 20/09/2023

  Danh sách các học phần sau đây sẽ bị Hủy do số lượng sinh viên đăng ký dưới 15 sv: Mã HP Tên HP Lớp Địa điểm MTH10101 Tâm lý học sư phạm 21TTH_1 LT MTH10409 Giải tích phi tuyến 20TTH NVC MTH10539 Quy hoạch tuyến tính nâng cao 20TTH LT MTH10545 Điều...

 • Môn Lập trình song song, Phân tích mạng xã hội Khóa 2020 18/09/2023

  Sinh viên đăng ký môn Lập trình song song và Phân tích mạng xã hội (Khóa 2020) sẽ do Khoa Công nghệ thông tin phụ trách. Lớp Mã lớp PĐT Mã HP Tên HP GVLT Trợ giảng Lịch học Phòng Số SV 20KDL1 20KDL1 CSC14120 Lập trình song song Phạm Trọng Nghĩa   T7...

 • Thông báo đổi tên học phần Đại số tuyến tính (MTH00030) và TH Đại số tuyến tính 17/09/2023

  Kể từ khóa tuyển 2023, môn Đại số tuyến tính (Mã HP: MTH00030) sẽ được đổi tên thành Đại số tuyến tính 1A (Mã HP: MTH00034). Sinh viên các khóa từ 2022 trở về trước nếu đăng ký học (hoặc học trả nợ) môn Đại số tuyến tính (MTH00030) có hai lựa chọn...

 • Mathematical Analysis Seminar 16/09/2023

  Mathematical Analysis Seminar Academic Year 2022-2023 Invited Speaker: NGUYEN DINH THI (Department of Mathematics, Uppsala University, Sweden) Title: Blow-up of 2D attractive Bose-Einstein condensates at the critical rotational speed. Date & Time: 21,...

 • DANH SÁCH LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG KHÓA 2023 14/09/2023

  CÔNG BỐ DANH SÁCH LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG KHÓA TUYỂN NĂM 2023 Xem danh sách tại đây

 • Các mốc thời gian Tân sinh viên 2023 cần lưu ý 12/09/2023

  Sinh viên K2023 xem thông báo từ Phòng đào tạo   1. Các mốc thời gian sinh viên K2023 cần lưu ý thực hiện: Xem tại đây    2. Kế hoạch mở HK1/2023-2024, hướng dẫn sinh viên K2023 đăng ký học phần, thời khóa biểu dự kiến, thời gian theo tiết học: Xem tại...

 • TUYỂN CHỌN SINH VIÊN VÀO CHƯƠNG TRÌNH CNTN 2023 12/09/2023

  Khoa đã nhận được 64 sinh viên đăng ký dự tuyển vào Chương trình Cử nhân tài năng ngành Toán học (từ 212 sinh viên trúng tuyển vào Nhóm ngành Toán). Để được tuyển chọn vào Chương trình này, 63 sinh viên sẽ phải làm bài “Đánh giá năng lực môn Toán” trong thời gian 90...

 • Học bổng Chương trình Toán học kỳ I năm học 2023 – 2024 10/09/2023

  Các em sinh viên thuộc nhóm ngành Toán học, ngành Khoa học dữ liệu nộp hồ sơ để xin xét học “Học bổng Chương trình Toán học kỳ I năm học 2023 – 2024” thuộc chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030. Thời hạn nộp hồ...

 • THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG KHÓA TUYỂN 2023 05/09/2023

  THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNHCỬ NHÂN TÀI NĂNG KHÓA TUYỂN 2023 Khoa Toán – Tin học thông báo tuyển chọn sinh viên vào học chương trình cử nhân tài năng khóa tuyển 2023. Ngành đào tạo:Toán học Chỉ tiêu: 30 - 40 sinh viên Đốitượng:...

 • Seminar Nghiên cứu sinh Bộ môn Giải tích 05/09/2023

  Kính gửi đến Quý Thầy Cô, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh về thông tin Seminar học thuật của Nghiên cứu sinh Bộ môn Giải tích, 2023. 1. NCS: Danh Hứa Quốc Nam Tên báo cáo: Một số bài toán ngược thời gian liên quan đến mô hình Kirchhoff. Tóm...

THÔNG TIN CHO CAO HỌC KHOÁ 2017: PHÂN BIỆT GIỮA NHÓM ĐỐI TƯỢNG HỌC VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

 1. NHÓM ĐỐI TƯỢNG HỌC

Phòng Sau đại học (SĐH) cho biết theo quy định của Bộ GD-ĐT, để nhận bằng Thạc sĩ, học viên cần tích luỹ ít nhất 180 TC (gồm tín chỉ đại học (TCĐH) và tín chỉ cao học (TCCH)).

Căn cứ vào số TCĐH, các học viên cao học Khoá 2017 được chia ra làm 2 nhóm đối tượng như sau:

Nhóm 3: 120 TC <= TCĐH < 135 TC

Nhóm 2: 135<= TCĐH (riêng nhóm 1 chưa thấy nói đến)

Việc phân chia nhóm đối tượng như trên nhằm mục đích (một cách tương đối) cho học viên thấy mình cần phải học như thế nào để nhận được bằng Thạc sĩ (ví dụ nhóm đối tượng 3 phải học nhiều môn hơn so với nhóm 2 để đạt được ít nhất 180 TC).

 1. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

Có 3 phương thức đào tạo cho học viên K2017:

 1. Phương thức 1 (chương trình nghiên cứu): làm luận văn Thạc sĩ (20TC) (yêu cầu khi báo cáo luận văn phải có bài báo được nhận đăng trên các tạp chí) + học môn.

 2. Phương thức 2 (chương trình định hướng nghiên cứu): làm luận văn Thạc sĩ (12 TC) + học môn.

 3. Phương thức 3 (chương trình định hướng ứng dụng): làm luận văn Thạc sĩ (8TC) + học môn.

Như vậy phương thức 1, học viên sẽ học ít môn (so với hai phương thức còn lại) và tập trung thời gian để có bài báo khi báo cáo luận văn. Với phương thức 3, học viên sẽ học nhiều môn hơn.

 1. CÁC LƯU Ý

 1. Việc xét nhóm đối tượng học sẽ do phòng SĐH xét, và việc này đã được thực hiện cho K2017.

 1. Việc chọn phương thức đào tạo, sẽ do chính học viên làm đơn đăng ký cho phòng SĐH (bắt buộc). Mẫu đơn này có trên web trường (phòng SĐH). Đối với các học viên cao học (K2017) các chuyên ngành liên quan đến Toán, Khoa đã xin gia hạn nộp đơn này đến hết Thứ 3 4/12/2018.

 1. Nhóm đối tượng học được chọn phương thức đào tạo theo nguyện vọng của mình, miễn sao đảm bảo TCĐH + TCCH >= 180 TC.

Ví dụ: 1 học viên cao học chuyên ngành Toán ứng dụng, số TCĐH tích luỹ được là 134 TC sẽ được xếp vào nhóm đối tượng 3. Nhưng học viên này được quyền đăng ký phương thức đào tạo 1, 2 hoặc 3. Như vậy học viên này cần tích luỹ được ít nhất 180 – 134 = 46 TC khi học cao học, có 3 phương án:

 1. Nếu chọn phương thức 1: luận văn (20TC) + học môn (ít nhất 26 TC ~ 7 môn) - học môn ít hơn, chất lượng luận văn yêu cầu cao hơn.

 2. Nếu chọn thương thức 2: luận văn (12TC) + học môn (ít nhất 34 TC ~ 9 môn) - học môn nhiều hơn phương thức 1, yêu cầu luận văn nhẹ hơn phương thức 1.

 3. Nếu chọn phương thức 3: luận văn (8TC) + học môn (ít nhất 38 TC ~10 môn) - học nhiều môn nhất, yêu cầu nội dung luận văn nhẹ hơn phương thức 2.

 1. Học viên cao học nên tham khảo ý kiến của người hướng dẫn, các thầy cô mình cảm thấy có thể tư vấn…để chọn phương thức đào tạo phù hợp (cần xem lại các tín chỉ mà mình đã tích luỹ được). Cần xem lại khung chương trình đào tạo để biết số tín chỉ/số môn bắt buộc của mỗi phương thức học.

 1. Học viên chủ động kiểm tra số tin chỉ mình đã tích luỹ được để đăng ký thêm môn học nhằm đảm bảo thoả điều kiện của phương thức đào tạo đã chọn và yêu cầu của Bộ GD-ĐT (TCĐH + TCCH >= 180 TC).

 1. Với các học viên thiếu tín chỉ (thường thuộc đối tượng 3), phòng SĐH và Khoa có phương án thích hợp để các học viên này học thêm môn (như mở môn mới, chấp nhận việc học môn của chuyên ngành khác… lưu ý phải đảm bảo lớp được mở có đủ số lượng học viên tối thiểu). Học viên gặp khó khăn có thể liên hệ người phụ trách ngành để hỏi ý kiến.