Tin mới

Các môn học bằng tiếng Anh trong học kì 2
28/01/2019
Trong học kì 2 năm học 2018-2019 có 4 môn học MTH10417 TôpôMTH10478 Tôpô vi phânMTH10317 Phân tích xử lí ảnhMTH10323 Xử lí đa chiều (đề cương đính kèm) sẽ được dạy và học bằng tiếng Anh. Dự kiến sẽ có 2 sinh viên nước ngoài từ Đại học Paris 13 của Pháp tham gia học 4 môn này. Các môn học trên sẽ dùng tài liệu học tập bằng tiếng Anh, giảng viên sẽ giảng bài bằng tiếng Anh. Trong giờ học sinh viên được khuyến khích phát biểu bằng tiếng Anh, tuy nhiên nếu không được thì có thể nói bằng tiếng Việt sau đó giảng viên dịch ra tiếng Anh giúp cho sinh viên. Các đề bài tập, đề kiểm tra sẽ bằng tiếng Anh, giảng viên có thể bổ sung bản dịch tiếng Việt nếu thấy cần thiết. Sinh viên có thể chọn viết bài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Sinh viên đăng kí các môn học này cần rõ những đặc điểm trên. Sinh viên quan tâm hoặc thắc mắc có thể hỏi giảng viên các môn học này.