Tin mới

  • Thỏa thuận hợp tác với One Mount Group 30/11/2021

    Ngày 1/11/2021 Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM đã kí thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần One Mount Group (OM) https://onemount.com, trong đó có thực tập cho sinh viên Khoa Toán - Tin học và làm nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan tới khoa học dữ...

  • Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ, năm học 2021-2022 18/11/2021

    NCS. ĐINH VINH HIỂN ngành Toán ứng dụng – 62460112, tên đề tài “Điều kiện ổn định nghiệm của các mô hình tối ưu”, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 09g00 ngày 29/12/2021tại Phòng F.102, Trường Đai học Khoa học Tự nhiên, 227...

  • Trường Đông về Giải tích phức và Ứng dụng 12/11/2021

    Thời gian: 08:00:10/12/2021 đến 17:00:12/12/2021 Hình thức: Trực tuyến Đối tượng: Học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên năm cuối. Trường Đông Giải tích phức và Ứng dụng nhằm cung cấp kiến thức nền tảng của giải tích phức và một số hướng...

Các môn học bằng tiếng Anh trong học kì 2
28/01/2019
Trong học kì 2 năm học 2018-2019 có 4 môn học MTH10417 TôpôMTH10478 Tôpô vi phânMTH10317 Phân tích xử lí ảnhMTH10323 Xử lí đa chiều (đề cương đính kèm) sẽ được dạy và học bằng tiếng Anh. Dự kiến sẽ có 2 sinh viên nước ngoài từ Đại học Paris 13 của Pháp tham gia học 4 môn này. Các môn học trên sẽ dùng tài liệu học tập bằng tiếng Anh, giảng viên sẽ giảng bài bằng tiếng Anh. Trong giờ học sinh viên được khuyến khích phát biểu bằng tiếng Anh, tuy nhiên nếu không được thì có thể nói bằng tiếng Việt sau đó giảng viên dịch ra tiếng Anh giúp cho sinh viên. Các đề bài tập, đề kiểm tra sẽ bằng tiếng Anh, giảng viên có thể bổ sung bản dịch tiếng Việt nếu thấy cần thiết. Sinh viên có thể chọn viết bài bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Sinh viên đăng kí các môn học này cần rõ những đặc điểm trên. Sinh viên quan tâm hoặc thắc mắc có thể hỏi giảng viên các môn học này.