Tin mới

Series bài giảng`Diễn giải toán học 2021-2022′ tiếp tục mang một số ý tưởng toán học đương đại đến với các bạn HS, SV toán và SV Việt Nam yêu thích toán ở cả bậc ĐH và sau ĐH.

Mục tiêu:

Mỗi bài giảng trình bày một bài toán hay định lí quan trọng, hay một kỹ thuật cơ bản, hay một hướng nghiên cứu quan trọng, hay một mối liên hệ cơ bản giữa các ngành trong toán học hiện đại, v.v.

Diễn giả sẽ cố gắng trong khoảng 2/3 thời gian giảng chuyển tải nội dung mà mọi sinh viên có thế hiểu được, 1/3 thời gian còn lại sẽ bao quát các phát triển hay tiến bộ mới.

Ban tổ chức:

Hình thức:

(1) Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

(2)  Online trực tiếp qua Zoom; có ghi hình/âm lại và phát lên Youtube.

(3) Bài giảng (có thể viết bằng tiếng Anh) post lên mạng và/hoặc gửi tới người đăng kí tham dự trước khi seminar diễn ra.  Điểm nhấn: danh sách tài liệu tham khảo chi tiết với nhiều cấp độ cho người đọc từ cơ bản nhất đến những phát triển gần nhất.

(4) Thời gian mỗi bài giảng: không quá 75 phút diễn thuyết + 15 phút cho câu hỏi.

Khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi trực tiếp với diễn giả.

(5) Thời gian diễn ra: 20/11/2021. Bài giảng và thảo luận sẽ diễn ra từ 9 đến 11 giờ tối (theo giờ Việt Nam), thứ Bảy ngày 20 tháng 11, năm 2021.

(6) Đối tượng khán giả hướng tới: sinh viên đại học ngành toán từ cuối năm nhất trở đi.

Đăng ký tham dự:

https://forms.gle/TQ4hBJdtWbi7diaY9.

Diễn giả năm 2021:

Lê Quang Nẫm, Đại học Indiana, Bloomington, Indiana, USA.

GS Nẫm sẽ đọc bài giảng mang tên “Giới thiệu sơ lược về Nguyên lí Cực đại trong Phương trình Đạo hàm riêng“.

Notes bài giảng: https://www.dropbox.com/s/k0dh2842h2em3wq/Notes_Le_Quang_Nam.pdf?dl=0.