Tin mới

Ngày 2 tháng 3 năm 2021 Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM đã có quyết định mở đào tạo trình độ đại học ngành Toán tin. Khoa Toán - Tin học được giao phụ trách đào tạo.

Thông tin ngắn về ngành Toán tin

Ngành Toán tin gồm phần của Tin học (khoa học về thông tin) sử dụng nhiều toán học và phần của toán học phục vụ cho tin học.

 • Tên ngành đào tạo: Tiếng Việt: Toán tin, Tiếng Anh: Mathematical Computer Science
 • Mã ngành đào tạo: 7460119

Ngành Toán tin có các chuyên ngành Khoa học dữ liệu, Phương pháp toán trong tin học, Toán tin ứng dụng.

Ngành Toán tin tuyển sinh chung với các ngành Toán học, Toán ứng dụng trong nhóm ngành Toán học. Trong giai đoạn đại cương (3 học kì đầu) các sinh viên của nhóm ngành học chung chương trình. Sau đó sinh viên bắt đầu chọn ngành và chuyên ngành theo nguyện vọng.

Giới thiệu ngành Toán tin

Từ trước 1975 đã có nghiên cứu và giảng dạy về máy tính ở tiền thân của Khoa Toán - Tin học ngày nay. Các lĩnh vực gần với máy tính như Phương pháp tính, Cơ học tính toán, Giải tích số đã được giảng dạy có hệ thống từ hàng chục năm trước ở Khoa. Từ đầu thập kỉ 1990 Khoa đã đào tạo hướng Tin học, và mang tên Khoa Toán - Tin học. Chương trình đào tạo năm 1999 của Khoa đã có các chuyên ngành Phương pháp Toán trong Tin học và Toán-Tin ứng dụng. Các chuyên ngành này luôn thu hút được sinh viên, vài năm gần đây chiếm tỉ lệ tăng dần trong số sinh viên của Khoa. Khoa có Bộ môn Ứng dụng Tin học phụ trách các chuyên ngành này. Khoa đang ngành Cơ sở toán học cho Tin học ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

Nhu cầu xã hội

 • Nhân lực trình độ cao cho các doanh nghiệp công nghệ: Một số doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam và của nước ngoài đặt tại Việt Nam bắt đầu có những vị trí việc làm và đơn vị có tính chất nghiên cứu phát triển.
 • Các chính sách của nhà nước về "cách mạng công nghiệp lần thứ tư"  và "thành phố thông minh", cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp có thể dẫn tới  nhu cầu nhân lực lớn về Khoa học dữ liệu (KHDL).
 • Nhiều doanh nghiệp công nghệ khi đăng tin tuyển dụng ghi tuyển cả sinh viên Công nghệ Thông tin lẫn Toán - Tin học. Có đơn vị cho biết đối với nhu cầu của họ thì sinh viên Toán - Tin học không chỉ đáp ứng được nhu cầu mà còn có lợi thế so với sinh viên Công nghệ Thông tin.
 • Nhân lực để giảng dạy ở bậc cao đẳng đại học, và nghiên cứu: Để giảng dạy ở cấp này cần có học vị thạc sĩ trở lên, do đó cần đào tạo được một số cử nhân khá giỏi về toán tin.

Chương trình đào tạo

Mục tiêu đào tạo: đào tạo cử nhân có trình độ toán tin tương đồng trong nước và quốc tế và năng lực phù hợp với nhu cầu xã hội đương thời ở địa phương, trong nước, và ngoài nước.

 • Tổng số: 131 TC
 • Phần đại cương (54 TC): phần đại cương chung của nhóm ngành Toán học
 • Phần cơ sở ngành (15 TC): bắt buộc chung cho ngành Toán tin
 • Phần chuyên ngành: gồm các chuyên ngành Phương pháp toán trong tin học (nghiêng về các công cụ và phương pháp toán học trong tin học), Toán tin ứng dụng (nghiêng về kỹ thuật, công nghệ, lập trình), Khoa học dữ liệu (phối hợp Tin học với Toán học để xử lí dữ liệu lớn).
  • Phần bắt buộc: theo chuyên ngành (chiều sâu) (16-26 TC)
  • Phần tự chọn (sâu và rộng) (26-36 TC): phải chọn 9-12 TC thuộc chuyên ngành khác trong ngành Toán tin, phải chọn 6-8 TC thuộc ngành khác trong nhóm ngành Toán học. Các học phần tự chọn được lấy trong cả nhóm ngành Toán học.

Khác biệt giữa chuyên ngành Khoa học dữ liệu của ngành Toán tin với ngành Khoa học dữ liệu: ngành KHDL hợp tác với Khoa Công nghệ Thông tin nghiêng nhiều hơn về công nghệ, trên cơ sở chương trình đại cương tương đồng với sinh viên khối ngành Máy tính và Công nghệ thông tin. Chuyên ngành KHDL của ngành Toán tin nghiêng nhiều hơn về khoa học, trên cơ sở trình độ toán đại cương của sinh viên nhóm ngành Toán học, và liên thông với nhóm ngành Toán học.

 Ưu điểm

 • Tính tích hợp: có tính đa ngành đa lĩnh vực cao, liên thông các ngành của nhóm ngành Toán học.
 • Có tính tự chọn cao, cho phép sinh viên hướng tới nghiên cứu, ứng dụng, hay thực hành tùy nguyện vọng và năng lực.

Thông tin thêm có ở trang tuyển sinh đại học của Khoa Toán - Tin học