Tin mới

Khoa Toán - Tin học nhận được thông tin sau về chương trình "Diễn giải toán học 2020'', gồm những bài giảng toán đương đại qua hình thức trực tuyến.

Diễn giải toán học 2020
https://seminartoanhoc.wordpress.com/


Ban tổ chức:
(1) Lê Quang Nẫm (Nam Q. Le), Đại học Indiana, Bloomington, Indiana, USA. Website: https://nqle.pages.iu.edu/
(2) Trần Vĩnh Hưng (Hung V. Tran), Đại học Wisconsin-Madison, Wisconsin, USA. Website: http://www.math.wisc.edu/~hung/

Chúng tôi quyết định thực hiện series `Diễn giải toán học 2020′ với mục đích mang một số ý tưởng toán học đương đại đến với các bạn HS, SV toán và SV Việt Nam yêu thích toán ở cả bậc ĐH và sau ĐH.

Hình thức:
(1) Ngôn ngữ: Tiếng Việt
(2)  Online trực tiếp qua Zoom; có ghi hình/âm lại và phát lên Youtube.
(3) Bài giảng (có thể viết bằng tiếng Anh) post lên mạng và/hoặc gửi tới người đăng kí tham dự trước khi seminar diễn ra. Điểm nhấn: danh sách tài liệu tham khảo chi tiết với nhiều cấp độ cho người đọc từ cơ bản nhất đến những phát triển gần nhất.
(4) Thời gian mỗi bài giảng: không quá 75 phút diễn thuyết + 15 phút cho câu hỏi. Khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi trực tiếp với diễn giả.
(5) Thời gian diễn ra: 07/11/2020 và 21/11/2020.
(6) Đối tượng khán giả hướng tới: sinh viên đại học ngành toán từ cuối năm nhất trở đi.

Mục tiêu:
Mỗi bài giảng trình bày một bài toán hay định lí quan trọng, hay một kỹ thuật cơ bản, hay một hướng nghiên cứu quan trọng, hay một mối liên hệ cơ bản giữa các ngành trong toán học hiện đại, v.v. Diễn giả sẽ cố gắng trong khoảng 2/3 thời gian giảng chuyển tải nội dung mà mọi sinh viên có thế hiểu được, 1/3 thời gian còn lại sẽ bao quát các phát triển hay tiến bộ mới.

Diễn giả:
(1) Giáo sư Phan Thành Nam sẽ giảng bài và thảo luận từ 9 đến 11 giờ tối thứ Bảy ngày 07 tháng 11, năm 2020 (theo giờ Việt Nam).
(2) Giáo sư Phan Văn Tuộc sẽ giảng bài và thảo luận từ 9 đến 11 giờ tối thứ Bảy ngày 21 tháng 11, năm 2020 (theo giờ Việt Nam).

==========
Thông tin đăng kí tham gia `Diễn giải toán học 2020′ số 1.
Link đăng kí tham dự https://forms.gle/V3yfFRUWHkHhnjkg7
Bài giảng số 1 và thảo luận của `Diễn giải toán học 2020′ sẽ do Giáo sư Phan Thành Nam trình bày từ 9 đến 11 giờ tối thứ Bảy ngày 07 tháng 11, năm 2020 (theo giờ Việt Nam). GS Nam sẽ đọc bài giảng mang tên “Cuộc hôn nhân của hai bài toán hình học trong một nguyên tử“.
Notes cho bài giảng của GS Nam có thể tải ở đây https://www.dropbox.com/s/k1z48xy6uaa63jh/PTNam_notes.pdf