Tin mới

SKKU MOU image

Đại học Sungkyunkwan được triều đình Hàn Quốc thành lập năm 1398 để đào tạo nhà nho, có vai trò giống như Quốc Tử Giám ở Việt Nam, được coi là trường đại học lâu đời nhất Hàn Quốc.

Đại học Sungkyunkwan: https://www.skku.edu

Khoa Toán: https://skb.skku.edu/math

Nội dung chính của thỏa thuận (MOU) thể hiện mong muốn hợp tác giữa hai Khoa theo các hình thức:

- Hợp tác khoa học

- Trao đổi sinh viên/học viên cao học/nghiên cứu sinh

- Trao đổi giảng viên/nghiên cứu viên/người quản lý

Điều khoản chính là:

- Mỗi năm trong quy trình lựa chọn để cấp học bổng thạc sĩ/tiến sĩ Toán ở ĐH Sungkyunkwan, ít nhất 2 vị trí trong danh sách rút gọn (short list) sẽ được dành cho ứng viên từ Khoa Toán - Tin học Trường ĐHKHTN - ĐHQGHCM.

Thỏa thuận này có hiệu lực từ năm 2020 tới năm 2023.