Tin mới

Dựa theo danh sách đăng ký của sinh viên về việc tham gia Trường hè Toán học 2020,

Khoa đã xét chọn các sinh viên tham dự theo danh sách này.

Đề nghị sinh viên đọc lại thông tin chi tiết bên dưới và sắp xếp tham dự.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường hè Toán học 2020 cho sinh viên, ĐH Tây Nguyên

Trường hè Toán học 2020 cho sinh viên do Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học tổ chức tại ĐH Tây Nguyên.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Sinh viên đăng ký bằng cách thực hiện lần lượt hai bước sau:

1) Điền thông tin vào form này.

2) Gửi bảng điểm tích lũy bằng 1 trong 2 cách sau

  • Nộp bảng điểm tích lũy tại Văn phòng Khoa Toán - Tin học, F08, cơ sở Nguyễn Văn Cừ.
  • Dùng email sinh viên gửi bảng điểm về địa chỉ email sau: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    (Bảng điểm có thể lấy từ tài khoản portal)

Thời gian đăng ký: đến 16g ngày 06/07/2020.