Tin mới

Giới thiệu một số môn học học kì hè 2008

Bản tin sau do Giáo sư Dương Minh Đức cung cấp:

CÁC MÔN HỌC BỘ MÔN GIẢI TÍCH TRONG HỌC KỲ HÈ

Các lớp học này được giảng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chuẩn bị cho sinh viên tham gia các lớp học của các giáo sư thỉnh giảng nước ngoài, nhất là các môn học về toán ứng dụng trong sinh học, môi trường, kinh tế và tài chính. Các lớp này cũng chuẩn bị kiến thức cho các sinh viên muốn tham gia chương trình PUF và hợp tác với ĐH Norht Carolina.

Qua các lớp này sinh viên có cơ hội làm tiểu luận tốt nghiệp, nghiên cứu với các nhà toán học Việt Nam trẻ xuất sắc đang công tác nước ngoài, thông qua đó có cơ hội được giới thiệu nhận học bổng làm tiến sĩ toán ở nước ngoài (năm nay Khoa Toán-Tin đã nhận 26 học bổng học sau đại học ở nước ngoài (15 học bổng cao học và 11 học bổng tiến sĩ ).

I . CÁC MÔN DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN HỌC XONG NĂM THỨ HAI

GIẢI TÍCH SỐ ỨNG DỤNG

Giảng viên : TS Phạm Xuân Dự (Colorado State University - USA) Tiến sĩ Phạm Xuân Dự đã làm luận án tiến sĩ với GS Roger Temam, một giáo sư đầu ngành và là một chuyên gia rất nổi tiếng về giải tích số của thế giới.

Thời gian : từ 27/7 đến 9/8/2008 (9.00-11.30: thứ hai tới thứ sáu)

Nội dung : chương 5, 8 và 9 của quyển sách

“ Kincaid & Cheney. Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing
(có dạng e-book ở bộ môn Giải Tích)

PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN

Giảng viên : GS Dương Minh Đức

Thời gian : 14/7 đến 23/8/2008 : 7.00 - 9.00 (thứ ba , thứ năm), 7.00-10.30 (thứ bảy)

Nội dung : các bài giảng đã được post trên webpage
http://www.math.hcmuns.edu.vn/~dmduc/giangday.html

II . CÁC MÔN DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN HỌC XONG NĂM THỨ BA

REGULARITY THEORY FOR NONLINEAR PDES

Giảng viên: GS Lê Dũng (University of Texas at San Antonio - USA), GS Lê Dũng là một editor của tạp chí Electronic Differential Equations, đang nhận một tài trợ 107.528 USD cho chương trình “Higher dimension cross diffusion systems”. (06/2007-05/2010).

Thời gian : 12/7 - 31/7/2008, 9.00-11.30 (thứ hai tới thứ sáu)

MAXIMAL FUNCTIONS

Giảng viên : TS Nguyễn Hoài Minh (Rutgers University - New York - USA), TS Nguyễn Hoài Minh đã làm luận án tiến sĩ với GS H. Brezis, một nhà toán học rất nổi tiếng. Trong ba năm tới (2008-2010) TS Nguyễn Hoài Minh sẽ làm việc tại Advanced Studies Instutute Princeton và Courant Institue (Mỹ)

Thời gian : 23/7 - 09/8/2008, 14.00-16.00 (thứ hai - tư - sáu)

FOURIER ANALYSIS AND APPLICATIONS

Giảng viên : TS Nguyễn Công Phúc (Purdue University - Indiana - USA), TS Nguyễn Công Phúc đã công bố một công trình nghiên cứu toán trên “Annales of Mathematics”, rất hiếm người có công trình trên báo này.

Thời gian : 01/7 - 21/7/2008, 13.00-15.00 (thứ hai tới thứ sáu)

Xin xem thêm thông tin chương trình nội dung các môn học tại

http://www.math.hcmuns.edu.vn/~dmduc/lopgiaosunuocngoai.htm