Tin mới

Giáo sư N.A. Vavilov (thuộc trường Đại học tổng hợp Saint Peterburg, Nga) sẽ giảng một chuyên đề về “Cấu trúc của các nhóm tuyến tính trên vành” cho các sinh viên giai đoạn chuyên ngành và học viên cao học Đại số (của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM và các trường bạn). Thông tin cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC

Nhằm trang bị cho người học một số kiến thức hiện đại, được chọn lọc kỹ, để sau đó người học có thể bắt đầu công việc nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Vavilov cùng với các giảng viên thuộc bộ môn Đại số.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ HỌC

1. Đối với sinh viên (Hệ chính quy và hệ cử nhân tài năng).

Các sinh viên có thể đăng ký chính thức chuyên đề này như một học phần tự chọn gồm 04 tín chỉ trong Học kỳ 1, năm học 2008-2009, với tên gọi là Lý thuyết nhóm (Mã số học phần: TN231).

2. Đối với học viên cao học đại số (của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM và các trường bạn).

Các học viên cao học Đại số có thể đăng ký chính thức chuyên đề này như một học phần seminar tự chọn (04 tín chỉ).

III. NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY: Tiếng Anh

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  • Lớp học được bắt đầu vào ngày 22 tháng 09 năm 2008 (thứ hai) và kết thúc vào ngày 09/10/2008 (thứ năm).
  • Địa điểm học: Phòng F.207 (cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM).

V. LỊCH GIẢNG DẠY

Lịch giảng bao gồm 14 buổi (9 buổi học sáng và 5 buổi học chiều). Học liên tục vào các buổi: sáng thứ hai, chiều thứ ba, sáng thứ tư, sáng thứ năm và chiều thứ sáu trong tuần.

  • Giờ giảng các buổi sáng từ 08h30 đến 11h45.
  • Giờ giảng các buổi chiều từ 14h00 đến 17h15.

BỘ MÔN ĐẠI SỐ