Tin mới

Giáo sư: Benoit Truong Van

Khoa Toán kỹ thuật, Viện Quốc gia Khoa học Ứng dụng Toulouse, Pháp.

Thời gian: 06/4 đến 15/4. Phòng F207.

  • Thứ hai 06/4 đến thứ sáu 10/4: học buổi chiều 13h – 16h30.
  • Thứ bảy 11/4: học buổi sáng từ 9h đến 11h30; buổi chiều từ 13h – 16h30. Làm bài kiểm tra giữa môn học từ 15h đến 16h30.
  • Thứ hai 13/4 đến thứ ba 14/4: học buổi chiều từ 13h đến 16h30. Trong buổi thứ ba 14/4 có 2 giờ thực hành bằng Matlab từ 14h30 đến 16h30.
  • Thứ tư 15/4 từ 8h đến 10h: làm bài thi kết thúc môn.

(Ghi chú: Thứ hai 06/4 các phòng ban của trường được nghỉ bù lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhưng lớp vẫn học bình thường)