Tin mới

LỊCH HỌC MÔN ĐẠI SỐ GIAO HOÁN CỦA GS.TSKH. NGÔ VIỆT TRUNG

Đối tượng tham dự:

  • Học viên cao học Đại số khóa 22
  • Sinh viên đại học đã đăng ký môn học Đại số giao hoán (với mã học phần TTH404)

LỊCH HỌC

Thứ tư, 27/02/2013:

  • Buổi sáng: Từ 9g00 đến 11g30, học tại phòng I.43
  • Buổi chiều: Từ 15g00 đến 17g30, học tại phòng I.43

Thứ năm, 28/02/2013:

  • Buổi sáng: Từ 9g00 đến 11g30, học tại phòng I.30
  • Buổi chiều: Từ 15g00 đến 17g30, học tại phòng I.30

Thứ sáu, 01/03/2013:

  • Buổi sáng: Từ 9g00 đến 11g30, học tại phòng F.207
  • Buổi chiều: Từ 15g00 đến 17g30, học tại phòng F.207

Thứ bảy, 02/03/2013:

  • Buổi sáng: Từ 9g00 đến 11g30, học tại phòng F.207
  • Buổi chiều: Từ 15g00 đến 17g30, học tại phòng F.207