Tin mới

Hiện nay Khoa Toán-Tin có 5 tiến sĩ tốt nghiệp Tiến sĩ có liên quan đến Giải Tích số tại các Đại học và viện nghiên cứu của Pháp ĐH Paris 13, ĐH Orléans, Ecole de Polytechnique, Viện Nguyên Tử Lực Pháp. Một số trong các tiến sĩ này hiện nay công tác ở các các công ty lớn như công ty Khoan dầu của Mỹ tại Tp Hồ Chí Minh. Các người này có nhu cầu tìm nguồn sinh viên giỏi để hổ trợ thực hiện các đề tài về giải tích số ở các công ty. Các sinh viên theo học hướng này sẽ có các đề tài nghiên cứu có trong thực tiễn và được các thầy cô giới thiệu các học bổng du học nước ngoài về hướng giải tích số. Vì thế Bộ môn Giải tích quyết định mở lại hướng Giải tích số từ niên khóa 2013-2014.

Trong học kỳ 1 niên khoá 2013-2014, sinh viên có thể ghi danh học các môn: Giải tích số 1Phương pháp số trong đại số tuyến tính.

Chương trình học hướng Giải tích số có trên trang web

https://sites.google.com/site/duongminhducmathematics/giangday/monhoc-giaitich-hk2/giai-tich-so

Ngày 10 tháng 8 năm 2013

Trưởng bộ môn Giải Tích

GS Dương Minh Đức