Tin mới

Từ ngày 04/09/2013 giáo sư Rao Vemuri, Đại học California, Mỹ sẽ sang giảng dạy môn Nhập môn Máy học. Thời gian học từ 10h - 11h sáng thứ 2,4,6 mỗi tuần trong suốt học kỳ.

Sinh viên bắt đầu học vào ngày 04/09/2013 lúc 10h sáng tại phòng E202.