Tin mới

Cập nhật 30/7/2014:

A description for the course:

We will start with linear algebraic prerequisites (in both finite and infinite dimensions), and move on to the representation theory of finite groups, Fourier analysis, and some representation theory of Lie groups.  The emphasis will be on developing and understanding the general framework as we move between different frameworks for representation theory.

----------------------------------------
Cập nhật 24/7/2014:

Lớp học sẽ được mở dưới dạng khóa học ngắn không có tín chỉ, ai quan tâm cũng có thể dự.

Dự kiến lớp học sẽ gặp hàng tuần từ ngày Thứ tư 13/8/2014 tại phòng F207 lúc 9g, cho tới hết tuần lễ đầu của tháng 9.

-------------------------------------
Khoa Toán-Tin học dự kiến mở môn học hè Lý thuyết biễu diễn (Representation Theory). Giảng viên của môn học này là TS. Aaron Silberstein (Đại học Chicago, Mỹ). Đây là hè thứ ba liên tiếp Aaron Silberstein tới đây. Năm ngoái Aaron Silberstein đã dạy môn học Luật tương hỗ bậc hai (The Cyclotomic Proof of the Quadratic Reciprocity Law).

Thời gian học: cuối tháng 7,  tháng 8.

Sinh viên đăng kí học trong tuần lễ 14--18/7/2014 tại Văn phòng Khoa. Nếu có đủ 10 sinh viên để mở môn học thì môn học này sẽ được tính cho học kì 1 năm học 2014-2015, và tất cả sinh viên đăng kí sẽ được tính điểm và tính tín chỉ. Trong trường hợp không có đủ 10 sinh viên đăng kí, Khoa sẽ mở lớp này như một lớp học ngắn miễn phí.

Lý thuyết biễu diễn sơ lược là ngành toán học nghiên cứu nhóm hoặc các đối tượng đại số khác thông qua các đồng cấu từ nhóm đó vào nhóm các ánh xạ tuyến tính khả nghịch trên một không gian vectơ. Đây là một phần quan trọng và có nhiều ứng dụng của toán học.