Tin mới

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Chủ Nhiệm Khoa Toán-Tin học

 

Thông báo:

Về tên gọi tiếng Anh của Khoa Toán-Tin học

Vừa qua việc sử dụng tên tiếng Anh của Khoa Toán-Tin học và của Trường ĐHKHTN TPHCM chưa thống nhất. Có nhiều ý kiến khác nhau, và việc tìm tên tiếng Anh càng khó thêm vì hệ thống tổ chức của ta không giống với hệ thống của Anh-Mỹ.

 

Việc không thống nhất về danh xưng này gây khó xử trong giao dịch giao dịch với đồng nghiệp nước ngoài và không giúp cho việc xây dựng “thương hiệu” của Khoa. Thiết nghĩ lợi ích của tên gọi thống nhất cao hơn nhiều so với việc tiếp tục tìm kiếm tên gọi thích hợp nhất.

Nay Ban chủ nhiệm Khoa Toán-Tin học chính thức quyết định là kể từ nay đề nghị thống nhất tên gọi tiếng Anh của Khoa là:
Faculty of Mathematics and Computer Science

Ngoài ra tên tiếng Anh hiện nay của Trường đã được đổi thành:
University of Science (chú ý chữ Science không có s ở cuối)

Tên tiếng Anh của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là:
Vietnam National University - Ho Chi Minh City

Tên của Bộ môn sẽ là Department, đây là cách dùng thống nhất trong toàn Đại học Quốc gia. Khoa có những Bộ môn sau:

Department of Algebra

Department of Analysis

Department of Mechanics

Department of Computer Science

Department of Optimization and System Theory

Department of Probability and Statistics

Theo cách dùng của ĐHQG, Trưởng Khoa được gọi là Dean, Phó Khoa được gọi là Vice-Dean. Trưởng Bộ môn được gọi là Head.

 

Trong các văn bản đề nghị thầy cô dùng những tên này. Cảm ơn quí thầy cô.

Ngày 19 tháng 9 năm 2008

Trưởng Khoa

 

Đặng Đức Trọng