Tin mới

 

 

Mùa thu năm 2008, trong chuyến đi châu Âu tôi đã liên hệ và xin được khoảng 1 tấn tài liệu toán bao gồm một số tạp chí và sách về đủ các lĩnh vực quen thuộc của toán học. Tôi xin trích nguyên văn đọan thư dưới đây do bà Tsou Sheung Tsun, GS Đại học Oxford, hiện là chủ tịch CIMPA, người đứng đầu nhóm có trách nhiệm trong việc tiếp nhận, sắp xếp và gửi số tài liệu đó tới Cảng Sài Gòn, gửi cho tôi để nói rõ về các lĩnh vực toán liên quan đến số tài liệu nói trên.

  • LMS Bulletin, Vol 1 (1969) - Vol 38 (2006)
  • LMS Journal, a few vols of Series 1, then Series 2, Vol 1 (1969) - Vol 74 (2006)
  • LMS Procs, Series 1 complete [Vol 1 (1865) - Vol 35 (1902/03); this is a Dawson reprint from about 1967
  • LMS Procs, Series 3, Vol 14A (1965) - Vol 96 (2006)
  • Quart J Math Oxford, Vol 24 (1973) - Vol 55 (2004)
  • Some where between 400 and 500 textbooks and monographs: they are mainly undergraduate  textbooks and graduate level monographs in set theory, logic, universal algebra, computational algebra, group theory, ring theory, representations theory, geometry, topology, combinatorics, number theory, real analysis, complex analysis, and a small amount of probability and applied mathematics. The whole consignment weighs somewhere close to 1 metric tonne.

Số tài liệu đó đã về tới Cảng Sài Gòn ngày 28/11/2008, nhưng do các thủ tục Hải quan kéo dài nên cách đây khoảng một tuần (nghĩa là khoảng 20/03/2009) mới về tới Thư viện trường ta.  Hiện Thư viện đang tiến hành công việc sắp xếp để sau đó có thể cho bạn đọc tiếp cận số tài liệu này. Vậy xin thông báo để các cán bộ, sinh viên, học viên cao học và NCS biết để có thể khai thác số tài liệu này nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

                                                                      Tp. Hồ Chí Minh ngày 27/03/2009

                                                                              PGS.TS Bùi Xuân Hải