Tin mới

 
Website ungdungtoan.vn được thành lập với sự hổ trợ của Hội Toán Học Thành Phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Khoa học và Đào tạo - Ngành Toán - Đại học Quốc gia và các Đại học trong Thành Phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của website là góp phần phát triển các ứng dụng toán ở Việt Nam qua các mục sau

Thông Báo

Các hoạt động sắp tới

Hội Thảo

1. Hội thảo liên trường : các seminars và hội thảo tập trung vào từng chuyên ngành như toán kinh tế, phương pháp tính , bài toán ngược . . . . Các seminars này giúp các chuyên gia và các người có nhu cầu trong từng chuyên ngành có cơ hội trao đổi tìm hiểu các khả năng hợp tác trong nghiên cứu và ứng dụng.

2. Hội thảo quốc gia và quốc tế: thông báo các hội thảo về ứng dụng toán

Giảng Dạy

1. Các lớp học: thông báo các seminars và lớp học của các giảng viên trong nước và nước ngoài. Giúp các hoạt động này trở thành liên trường thay vì giới hạn trong một trường. Các giảng viên rất vui khi hoạt động của họ có nhiều trường tham gia. Việc này còn gia tăng khả năng tài chính cũng như uy tính để tổ chức các hoạt động này.

2. Các chương trình liên kết : thông báo các chương trình đào tạo liên kết.

3. Cải tiến đào tạo : thông báo các giáo trình và các cách dạy mới.

4. Thí dụ thực tiển : phổ biến các thí dụ có trong thực tiển của các định nghĩa và định lý ở cấp phổ thông và đại học, nhằm giúp các giảng viên soạn các bài giảng toán sinh động hơn.

Trao Đổi

1. Khả năng : các nhóm nghiên cứu thông báo các khả năng ứng dụng toán của mình.

2. Nhu cầu : các cơ quan, công ty và cơ sở sản xuất thông báo các nhu cầu ứng dụng toán của mình.

3. Kinh nghiệm : thông tin về các ứng dụng toán trong và ngoài nước, nhất là các hoạt động ứng dụng toán của các cơ sở trong nước.

4. Đề tài khoa học : thông tin về các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến ứng dụng toán.

5. Học bổng : thông tin về các học bổng ứng dụng toán

6. Tuyển dụng : thông tin về các nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các đơn vị và công ty.

Cở Sở Hoạt Động

1. Hội Toán học Tp HCM: thông tin hoạt động của hội Toán học Thành phố Hồ Chí Minh

2. Các đại học: thông tin hoạt động toán của các trường đại học.

3. Các viện: thông tin hoạt động toán của các viện có liên quan đến ứng dụng toán học.

4. Hội cựu sinh viên Toán : thông tin hoạt động của các hội cựu sinh viên toán

Diễn Đàn

1. Phương pháp đào tạo

2. Các bài viết về toán