Tin mới

 

GS Privault và GS Lê Hải Khôi từ Khoa Toán Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore sẽ đến thăm Khoa Toán -Tin học. Chương trình và nội dung như sau:

  •  Thứ Ba, ngày 18/12/2012

 - Giới thiệu về Chương trình Sau đại học của Khoa Toán đại học NTU (các ngành  Toán lý thuyết, Toán ứng dụng, Xác suất - Thống kê, Toán - Tin, Toán tài chính) cho các giảng viên trẻ của Khoa Toán - Tin, các em sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp hè năm 2013.
-  Phỏng vấn trực tiếp (chủ yếu nói tiếng Anh).
- Tests (gồm bài tập Toán = Calculus + Linear Algebra trong 2 tiếng và English Essay trong 30 phút) cho những em nào có mong muốn được tham gia thi tuyển năm 2013 – điều này rất thuận lợi, không cần phải có chứng chỉ TOEFL/IELS/TOEIC hay GRE.