Tin mới

 

 

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ VỀ NHÓM, BIỂU DIỄN NHÓM VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

(TP. Hồ Chí Minh, 27-28/11/2013)

Mục đích Hội nghị

 Đây là dịp để các nhà nghiên cứu và giảng dạy toán cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình liên quan đến lý thuyết nhóm, biểu diễn nhóm và các vấn đề liên quan đến lý thuyết về nhóm, vành, trường, môđun, … trong những năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển Toán học của đất nước.

 Đơn vị phối hợp tổ chức  

  • Hội Toán học Việt Nam
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.  

Ban tổ chức

GS.TSKH. Phùng Hồ Hải (Viện toán học, Trưởng ban), GS.TS. Đặng Đức Trọng (Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM, đồng trưởng ban), TS. Đoàn Trung Cường (Viện Toán học), TS. Trần Nam Dũng, TS. Trịnh Thanh Đèo, TS. Nguyễn Phúc Sơn, TS. Huỳnh Quang Vũ (Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM).

 
Ban chương trình
 

GS.TSKH. Ngô Việt Trung (Viện Toán học, trưởng ban), TS. Trần Ngọc Hội, TS. Nguyễn Viết Đông (Trường ĐHKHTN, ĐHQG-HCM), PGS.TS. Trần Tuấn Nam (ĐHSP Tp.HCM), PGS.TS. Lê Anh Vũ (ĐH Kinh Tế - Luật, ĐHQG-HCM).

Thời gian và địa điểm tổ chức

Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 27-28/11/2013 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM. 

  • Đăng ký tham dự: Trước 20/10/2013.
  • Gửi tóm tắt báo cáo: Trước 25/10/2013.
  • Thông báo chấp nhận báo cáo: Trước 30/10/2013.
  • Gửi giấy mời tham dự: Trước 10/11/2013.

 Ngôn ngữ chính thức của Đại hội

Ngôn ngữ sử dụng trong thời gian diễn ra Hội nghị  là tiếng Việt và tiếng Anh.

 Tóm tắt báo cáo

Tóm tắt báo cáo (tiếng Việt hoặc tiếng Anh) gửi tới Ban tổ chức Hội nghị, không quá 1 trang khổ giấy A4, cần được soạn thảo trên máy tính, tốt nhất bằng LaTeX. Mẫu tóm tắt báo gồm các thông tin như sau:

  • Tên báo cáo
  • Họ tên tác giả
  • Tên và địa chỉ cơ quan nơi làm việc
  • Nội dung báo cáo

Hội nghị phí

Miễn phí cho tất cả các thành viên tham gia Hội nghị.

Thông tin liên hệ:

Mọi liên hệ với Ban tổ chức được thực hiện qua:

- Website: www.math.hcmus.edu.vn/~algebra/

- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.