Tin mới

 

 

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI NGHỊ VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TOÁN HỌC PHỔ THÔNG

(TP. Hồ Chí Minh, 08-09/08/2014)

Mục đích Hội nghị

Nhằm giúp cho giáo viên bộ môn toán các trường phổ thông và những người quan tâm đến toán học phổ thông có dịp trình bày các kết quả nghiên cứu của mình liên quan đến các chuyên đề toán sơ cấp, phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy toán học phổ thông,… Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ tổ chức Hội nghị về Nghiên cứu và giảng dạy toán học phổ thông vào ngày 08 và 09 tháng 08 năm 2014 (2 ngày) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM), 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM. Hội nghị cũng là dịp để cộng đồng giáo viên toán trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển Toán học phổ thông nói riêng, và toán học sơ cấp nói chung.

Đơn vị tổ chức

·         Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức

GS.TS. Trần Linh Thước (Hiệu trưởng trường ĐH KHTN Tp.HCM, Trưởng ban), ThS. Dương Bửu Lộc (Sở GD & ĐT Tp.HCM), PGS.TS. Phạm Hoàng Quân (Trường Đại học Sài Gòn), GS.TS. Đặng Đức Trọng, TS. Trần Nam Dũng, TS. Trịnh Thanh Đèo, TS. Nguyễn Viết Đông, TS. Lê Bá Khánh Trình (ĐHKHTN, ĐHQG-HCM), TS. Nguyễn Văn Lượng (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Tp.HCM).

Thời gian và địa điểm tổ chức

Hội nghị sẽ được tổ chức trong 02 ngày, 08-09/08/2014 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM.

·         Đăng ký tham dự: Trước 30/06/2014.

·         Gửi tóm tắt báo cáo và bài viết toàn văn: Trước 10/07/2014.

·         Thông báo chấp nhận báo cáo và gửi giấy mời tham dự: Trước 20/07/2014.

Tóm tắt báo cáo và bài viết toàn văn

Tóm tắt báo cáo và bài viết toàn văn (nếu có) cần được soạn thảo bằng tiếng Việt, tốt nhất bằng LaTeX hoặc MS Word. Tóm tắt báo cáo dài không quá 1 trang khổ giấy A4, bài viết toàn văn dài không quá 10 trang khổ giấy A4 (Bài viết toàn văn sẽ được BTC biên tập và chọn lọc in trong quyển kỷ yếu hội nghị). Tóm tắt báo cáo và bài viết toàn văn gồm các thông tin như sau:

·         Tên báo cáo (tên bài viết)

·         Họ và tên tác giả

·         Tên và địa chỉ cơ quan làm việc

·         Nội dung

Hội nghị phí

Hội nghị phí là 500.000 đồng đối với mỗi đại biểu.

Các sinh viên và các giáo viên trẻ (dưới 30 tuổi) có bài được chọn đăng trong kỷ yếu sẽ được miễn hội nghị phí.

Tiêu chuẩn của đại biểu

Tiêu chuẩn dành cho các đại biểu gồm 2 buổi ăn trưa (khoảng 50.000đ-60.000đ/suất), 01 quyển toàn văn các bài viết, dự các buổi teabreak và 01 bộ hồ sơ liên quan đến chương trình hội nghị.

Sinh viên tham dự được phát miễn phí quyển chương trình hội nghị và tóm tắt các báo cáo.

Thông tin liên hệ

Mọi liên hệ với Ban tổ chức được thực hiện qua

·         Website: www.math.hcmus.edu.vn/toanphothong/

·         Hoặc e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..