Tin mới

 

29/05/2014
Đoàn của Đại học Quản lí Singapore (Singapore Management University) sẽ thăm Khoa Toán-Tin học vào chiều ngày Thứ ba 3/6/2014. Các nghiên cứu của nhóm này liên quan tới thu thập và xử lí thông tin từ mạng.Chuyến thăm này tiếp tục chuyến thăm hè năm 2013, qua đó phía SMU đã tuyển được người sang học tiến sĩ:
http://www.math.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1640Chương trình chuyến thăm năm nay tương tự năm trước (xem bên dưới): giới thiệu về các trung tâm, cho thi GRE, phỏng vấn tuyển người. Trong đoàn SMU có nghiên cứu sinh người Việt đi cùng. Bài thi GRE là miễn phí và tự do.Mời các thầy cô quan tâm, các sinh viên và ứng viên tới dự.Thời gian: 14g ngày Thứ ba 3/6/2014, Phòng I42. (Tổ chức chung với Khoa Công nghệ Thông tin).

·         Meeting with HCMUS’s faculty member: talking about research updates and seeking for collaboration opportunities with HCMUS.

·         SMU seminar: giving 30-minute talk to introduce PhD program of the SMU School of Information Systems (SIS) (http://sis.smu.edu.sg/), and brief introduction/updates on LiveLabs Urban Lifestyle Innovation Platform (LiveLabs)  (http://livelabs.smu.edu.sg/ ). We would like to ask for your help to encourage excellent students interested in PhD studies to attend the talk and meet us.

·         GRE-equivalent test (for the potential PhD applicants): We will administer a SMU’s test which are GRE-equivalent test. The test details are: (1) 130 minutes test including 5 minute break (2) multiple choices for quantitative and verbal sections (similar format in GRE test) (3) no analytical writing section. The students who do this test will be exempted from submitting GRE scores when they apply to our PhD program. It will be great if you could advise the students know about the test so that they can be ready for it. We may conduct an informal short-interview with the potential applicants.

·         Recruitment for other research positions: we have several other research positions (for research engineers and post-docs), so we can do an informal interview if anyone is interested.

o   Reference: http://livelabs.smu.edu.sg/career/  and  http://smu.edu.sg/centres/larc/employment/