Tin mới

Thông báo quyết định đào tạo Tiến Sỹ ngành "Cơ Sở Toán Cho Tin Học"
19/09/2014
Giám đốc đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định giao nhiệm vụ đào tào Tiến Sỹ ngành "Cơ sở toán học cho tin học" từ ngày 10 tháng 9 năm 2014.

Xem chi tiết tại  Quyết Định số 994/QD-DHQG-DH&SDH

BM. Ứng dụng Tin học.