Tin mới

WorldQuant và mô hình toán ứng dụng trong tài chính định lượng
22/10/2014
WorldQuant (www.worldquant.com) hiện đang giới thiệu một chương trình hướng đến các bạn nghiên cứu và các bạn sinh viên làm mô hình toán ứng dụng trong tài chính định lượng. Mô hình hiện đã triển khai ở US, UK, sắp tới ở châu Á, dự định sẽ có Việt Nam.

Chương trình mở đầu bằng việc thách thức các bạn đưa ra những mô hình toán hay giải thuật dự đoán định lượng, dựa trên các số liệu thực tế; đây cũng là cơ hội cho các bạn kiểm nghiệm (xác thực hoặc bác bỏ) các kiến thức đã học.

Ngoài việc trao giải thưởng cho các bạn thử nghiệm thành công, chương trình sẽ tạo điều kiện cho các bạn có cơ hội được đào tạo bổ sung kiến thức về toán định lượng trong thực tiễn, tham gia xây dựng các mô hình tài chính (và hưởng kết quả của nó). Nhiều bạn sẽ có cơ hội trở thành Research Consultant (tạm hiểu là nghiên cứu từ xa, có lương và thưởng, vẫn có công việc riêng).

Yêu cầu: kiến thức Toán (PDEs, Statistics, Numericals, ...) hoặc Khoa học (Vật lý, địa lý, ngôn ngữ, ...), Kỹ sư (Tin học, Tự động hóa, ...).

Các thông tin chính thức của chương trình được đăng tải tại: https://www.worldquantchallenge.com/welcome

Chương trình sẽ có thông báo chính thức đến các trường đại học có quan tâm, dự định bắt đầu trong tháng 12/2014.

Nguôn tin: Vũ Đức Phú