Tin mới

Đại hội Toán học Việt Nam là hoạt động khoa học lớn nhất của cộng đồng toán học Việt Nam, là sự kiện quan trọng của Hội Toán học Việt Nam với quy mô toàn quốc diễn ra 5 năm một lần. Đại hội là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy toán cả nước trình bày những kết quả khoa học của mình trong vòng 5 năm gần đây. Đây cũng là dịp để cộng đồng toán học trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự cấp thiết trong phát triển Toán học của đất nước.

Năm nay, Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ IX - VMC 2018 (bao gồm hai phần: Hội nghị khoa học và Đại hội đại biểu Hội Toán học Việt Nam) sẽ diễn ra tại Nha Trang:

Thời gian: 14-18/8/2018
Địa điểm: Trường Đại học Thông tin Liên lạc, Thành phố Nha Trang
Link đăng ký tham dựhttp://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018?userkey=dang-ky-tham-du
Đăng ký báo cáohttp://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018?userkey=tom-tat-bao-cao
Hội nghị phí: http://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018?userkey=hoi-nghi-ph

Website: http://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2018 

Hội nghị khoa học của Đại hội sẽ bao gồm các phiên toàn thể và 8 tiểu ban. Sẽ có 7 báo cáo mời tại phiên toàn thể; 5-7 báo cáo mời cùng các báo cáo khoa học tại mỗi tiểu ban. 

Đông đảo những người đang và đã là cán bộ, học viên của Khoa Toán-Tin học đã tham dự, báo cáo và họp mặt tại hội nghị.

DHTHVN Nhatrang 2018