Tin mới

CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (Jan 3 – 4, 2019)
17/10/2018
CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS

January 3 – 4, 2019
Ho Chi Minh City University of Technology (Hutech)
475B Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM City, Vietnam

INVITED SPEAKERS:
Đào Nguyên Anh (Tôn Đức Thắng University, HCM City) – Confirmed
Mai Đức Thành (International University, Vietnam National University HCM City) - Confirmed
Nguyễn Việt Linh (Idaho University, USA) – Confirmed
Nguyễn Thành Nhân (Ho Chi Minh City Pedagogical University, HCM City) – Confirmed
Nguyễn Minh Quân (International University, Vietnam National University HCM City) – Confirmed
Phạm Hoàng Hiệp (Institute of Mathematics, Ha Noi, VN)
Trần Vĩnh Hưng (University of Wisconsin - Madison, USA) – Confirmed
Trần Vũ Khanh (University of Wollongong, NSW, Australia) – Confirmed
Trần Minh Phương (Tôn Đức Thắng University, HCM City) – Confirmed

 ORGANIZERS:
Nguyễn Xuân Hùng (Ho Chi Minh City University of Technology - Hutech)
Nguyễn Văn Truyền (University of Akron, USA)
Phan Văn Tuộc (University of Tennessee – Knoxville, USA)

SPONSOR:
Ho Chi Minh City University of Technology (ĐH Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh - Hutech)
Center for Interdisciplinary Research (CIRTech) – Hutech

CONTACT INFORMATION:
A)   Organizers:
Xuan Hung Nguyen: ngx.hung (at) hutech.edu.vn
Truyen Nguyen:  tn8 (at) uakron.edu
Tuoc Phan: phan (at) math.utk.edu
B)   Secrectary: Vũ Lê Thị Mỹ  ltv.my (at) hutech.edu.vn

REGISTRATION: To participate in the conference, please write a message to the secrectary with your full name, your institution, and      your status (student, professor, postdoc,…)

WEB PAGE: http://www.math.utk.edu/~phan/caam.html