Tin mới

Hợp tác về chương trình bằng đôi với ĐH Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc
27/02/2019
Tháng 8/2018 Trường ĐH KHTN TPHCM, có sự tham gia của Khoa Toán - Tin học,  đã kí văn bản hợp tác về chương trình bằng đôi với ĐH Quốc gia Chungnam, Daejeon, Hàn Quốc, có sự tham gia của Khoa Toán. Theo đó sinh viên Trường ĐH KHTN TPHCM sau khi học 3 năm nếu chuyển sang CNU học thêm 1 năm thì sẽ được cấp bằng cử nhân của CNU.

Chi tiết hơn có dưới đây. Sinh viên quan tâm có thể liên hệ Phòng Quan hệ Đối ngoại, hoặc Khoa Toán-Tin học.

Information on cooperation between Ho Chi Minh City University of Science (HCMUS) and Chungnam National University (CNU)

3 + 1 program (Twinning program)

Students of HCMUS can finish all or most credits required for BS degree in 3 years to 3.5 years. If the student then successfully completes 1 year of study at CNU, the student will obtains BS degrees from CNU. Information about the time at CNU:

  • Tuition: 1000 USD/semester (after 50% discount)

  • Dorm + meal: 1000 USD/semester

  • English requirement: TOEIC 600, or TOEFL 57/120 hoặc 490/677

  • Spring semester starts in April, Fall semester starts in October.

master program

  • same cost as for undergraduate programs, but without discount.

PhD program

  • funding for PhD students at CNU is usually from professors' grants.

  • when such funding and PhD student positions are available then CNU may inform HCMUS in order to attract students at HCMUS.