Tin mới

Cuộc thi "Sinh viên với Olympic Toán sinh viên 2020"
24/11/2019

CUỘC THI “SINH VIÊN VỚI OLYMPIC  TOÁN SINH VIÊN 2020”


I. MỤC ĐÍCH
    • Thúc đẩy phong trào học tập toán, đồng thời góp phần phát hiện, khuyến khích, bồi dưỡng cho các sinh viên có năng lực toán.
    • Tuyển chọn các sinh viên tham gia kì thi Olympic toán sinh viên toàn quốc năm 2020.
II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC – BAN TỔ CHỨC:
        1. Đơn vị tổ chức:
    • Khoa Toán – Tin học.
    • Chi Đoàn sinh viên Khoa Toán – Tin học
        2. Ban tổ chức:
    • Võ Đức Cẩm Hải (Phó Trưởng Khoa Toán – Tin học, Trưởng Ban)
    • Nguyễn Khánh Tùng (giảng viên Khoa Toán – Tin học)
    • Nguyễn Trần Hữu Thịnh (Bí thư Chi Đoàn sinh viên Khoa Toán – Tin học)
III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG:
        3.  Thời gian – Địa điểm:
    • Thời gian: 8g00 đến 11g00, ngày 21/12/2019.
    • Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức. (phòng thi sẽ thông báo sau)
        4. Đối tượng:
    • Toàn bộ sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
IV. NỘI DUNG CUỘC THI:
    1.  Hình thức – Nội dung:
    • Sinh viên đăng kí tham gia thi từ 15/11/2019 đến 15/12/2019.
    • Các bạn sinh viên sẽ tập trung làm bài tự luận và nộp lại BTC sau thời gian quy định.
    • Nội dung đề thi: Đại số A1, A2, Tổ hợp và Giải tích A1.
    2.  Cơ cấu kết quả:
    • Giải Nhất: 01 giải nhất - 800.000đ.
    • Giải Nhì:  01 giải nhì - 600.000đ.
    • Giải Ba: 03 giải ba mỗi giải - 300.000đ.
    • Giải khuyến khích: 04 giải khuyến khích mỗi giải - 100.000
    • Top 5 sinh viên có số điểm cao nhất sẽ được chọn để bồi dưỡng, tham gia kì thi “Olympic Toán Sinh viên toàn quốc năm 2020” diễn ra từ ngày 05/04/2020 đến ngày 11/04/2020 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin thêm và đăng kí: trang của Đoàn sinh viên Khoa