Bộ môn Đại số tổ chức buổi "Seminar Đại số tháng 06.2024" với bài báo cáo do GS. TS. Bùi Xuân Hải thực hiện. Giáo sư Bùi Xuân Hải hiện đang công tác tại Khoa Toán-Tin học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

Các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đồng nghiệp quan tâm có thể quét mã QR bên dưới để đăng ký tham dự. 

  • Thời gian: 09h00 sáng thứ 7 ngày 15/06/2024.
  • Địa điểm: Phòng F207, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cơ sở 1, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. HCM.

Tiêu đề: Nguyên lý qui nạp siêu hạn và ứng dụng trong các chứng minh Toán học

tóm tắt bài báo cáo như sau: 

Trong bài nói này, chúng tôi sẽ trình bày những khái niệm cơ bản để dẫn đến việc định nghĩa các tự số (ordinal numbers), xây dựng một quan hệ thứ tự trong tập hợp các tự số, và chỉ ra rằng đây là một thứ tự tuyến tính (linear order). Dựa trên Bổ đề về sự sắp tốt (Lemma on well-ordering), chúng tôi sẽ trình bày việc xây dựng nguyên lý qui nạp siêu hạn (transfinite induction principle). Một câu hỏi đặt ra là làm thế nào ta có thể đánh số tất cả các phần tử của một tập hợp bất kỳ bằng các tự số? Vận dụng Bổ đề về sự sắp tốt, ta có thể đưa ra một phương pháp để giải quyết vấn đề này. Đây là điều rất hữu ích cho việc áp dụng nguyên lý qui nạp siêu hạn trong các chứng minh toán học. Để minh họa, chúng tôi sẽ trình bày vài ví dụ cụ thể. Các ví dụ cho thấy chúng ta có thể gặp những tình huống khác nhau khi cần phải áp dụng phương pháp qui nạp siêu hạn, từ đơn giản đến khá phức tạp. 

Bấm vào link trước ngày 14/06/2024 để đăng ký tham dự.