1. Diễn giả: Trợ lý giáo sư Tiến sĩ Lâm Hoàng Nguyên
    (Trường Khoa học và Môi trường, Đại học Memorial của Newfoundland, Canada, https://sites.google.com/view/nguyenlammath/cv)

  2. Thời gian: từ 09.30 đến 11.00 ngày 30.05.2024
    Địa điểm: Phòng F207, Cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM ( Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

  3. Tiêu đề: Hardy-Rellich type inequalities: A new approach and symmetrization principle.

  4. Tóm tắt: We present a new way to use the notion of Bessel pair to establish the optimal Hardy-Rellich type inequalities. We also talk about necessary and sufficient conditions on the weights for the Hardy-Rellich
    inequalities to hold. Symmetry properties of the Rellich type and Hardy- Rellich type inequalities will also be discussed. The talk is based on joint work with Anh Do, Guozhen Lu, and Lu Zhang.

  5. Liên hệ: PGS.TS. Lý Kim Hà (Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM)

Giáo sư Nguyên cũng sẽ giới thiệu về chương trình sau đại học và các học bổng tại Trường Khoa học và Môi trường, Đại học Memorial của Newfoundland, Canada.