Hội thảo chương trình “Viết bài báo khoa học bằng LateX”

Phần mềm LaTeX là một hệ thống soạn thảo văn bản chuyên dụng được sử dụng rộng rãi trong việc viết các tài liệu khoa học, kỹ thuật, toán học và kỹ thuật máy tính. Trong buổi hội thảo lần này sẽ giới thiệu về phần mềm LaTeX trong soạn thảo văn bản toán học. Đồng thời sẽ giới thiệu một số cơ sở dữ liệu toán học phổ biến trên thế giới hiện nay.

 1. Thời gian và địa điểm:
  • Thời gian: 9h00 - 11h30 và 13h00 – 16h30, ngày 11/05/2024,
  • Địa điểm: Phòng F.207, cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (Số 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh).
 2. Báo cáo viên:
  • PGS. TS. Mai Hoàng Biên – Trưởng bộ môn Đại số.
  • PGS. TS. Lý Kim Hà – Trưởng bộ môn Giải tích.
 3. Buổi hội thảo sẽ bao gồm các hoạt động chính: 
  • Giới thiệu chung.
  • Trình bày một số cơ sở dữ liệu trong toán học. 
  • Giới thiệu tổng quan và hình thức của một bài báo cáo khoa học.
  • Thực hành xem xét một số mẫu báo cáo và bài báo khoa học trong Latex
 1. Link đăng ký: https://forms.gle/AEkCDXGCdGNJ1ovH6  

Biểu mẫu sẽ đóng lại nếu đủ số lượng đăng ký.