Bộ môn Xác suất Thống kê tổ chức buổi "Seminar Xác suất – Thống kê tháng 04.2024" với bài báo cáo được thực hiện bởi Tiến sĩ Ahbab Mohammad Fazle Rabbi.

Tiến sĩ Ahbab Mohammad hiện đang là Trợ lý Giáo sự tại Khoa Khoa học Dân số, Đại học Dhaka, Bangladesh. Tiến sĩ Rabbi là một chuyên gia thống kê trong lĩnh vực demography nói chung và public health nói riêng. Anh là cựu nghiên cứu sinh của chương trình Tiến sĩ Khoa học Thống kê, tại Khoa Khoa học Thống kê, Đại học Padova, Ý. Anh đã bảo vệ luận án của mình với tiêu đề “Modified Lee-Carter Methods with LASSO type Smoothing and Adjusting for Lifespan Disparity”, vào tháng 2 năm 2019. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện nay của Tiến sĩ Rabbi bao gồm: Mortality and Longevity, Multivariate Techniques, Smoothing techniques, Demographic Forecasting, Fertility, Longitudinal Data Analysis, Public Health.

Các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đồng nghiệp quan tâm có thể quét mã QR bên dưới để đăng ký tham dự. 

  • Thời gian: 14h30 đến 16h00 chiều thứ 3 ngày 16/04/2024.
  • Địa điểm: Phòng F207, Cơ sở I, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Số 227 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường4 Q5, TP. HCM.

Tóm tắt bài báo cáo như sau: 

Transition in life expectancy is well understood in terms of the underlying changes in age- specific mortality; a decrease in mortality levels at any age or within specific age groups throughout the lifespan may increase life expectancy. Throughout the twentieth century and beyond, a global trend of declining mortality rates was noted until the onset of the COVID-19 pandemic. A reduction in life expectancies was observed in most countries during 2020 and 2021 due to excess mortality caused by the pandemic. We conducted a comparative analysis of the changes in life expectancy during the pandemic and quantified its effect on the relative changes in age- and sex-specific mortality improvements over time in seven South Asian countries. The application of the Lee-Carter model revealed age- and sex-specific variations in mortality improvements due to increased mortality among the populations in the region. The severity of the pandemic in specific countries is also rejected in the relative changes in age-specific log-mortality rates. This relative change in mortality decline is more pronounced among middle-aged males and females in countries experiencing a severe drop in life expectancies. However, this change is also evident across the entire age spectrum for both sexes. A comparison of life expectancy forecasts also shows a relatively slower increase in life expectancy at birth and in the remaining life expectancies at older ages for most populations after the pandemic period.

Keywords: Longevity; Lee-Carter method; Developing countries; Covid-19 pandemic

Quét mã QR bên dưới hoặc bấm vào link trước ngày 15/04/2024 để đăng ký tham dự.

Buổi trình bày cũng sẽ được kết hợp phát trực tuyến cho người ở xa muốn dự.  

3690706.png