Khóa học ngắn hạn: Demography Cơ Bản – Introduction To Demography

 1. Giới thiệu ngắn về Demography

Demography hay Nhân khẩu học là một nhánh của thống kê nghiên cứu về đặc trưng của các cộng đồng dân cư, ví dụ như: cấu trúc độ tuổi, giới tính, thu thập, tôn giáo, xu hướng hôn nhân, tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử, tỷ lệ di cư, mức độ giáo dục. Các đặc trưng này sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách hoặc các nhà cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực khác nhau, có một cái nhìn tổng quát và rõ ràng về thực trạng của một cộng đồng nhất định, từ đó có thể đưa ra được các đánh giá chính xác, góp phần tạo nên các giải pháp phù hợp để giải quyết một số vấn đề cụ thể.

Hoặc trong lĩnh vực kinh doanh, khi đó, các phân tích nhân khẩu học về cấu trúc tuổi, sở thích cá nhân, trình độ học vấn hay thu nhập, sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể đưa ra các sản phẩm mới phù hợp với sở thích và xu hướng của nhóm đối tượng, hay có thể thay đổi chiến lược tiếp cận khách hang theo từng nhóm tuổi và nhóm thu nhập.

Một cách tổng quan, nhân khẩu học nói chung và phân tích nhân khẩu học nói riêng là rất quan trọng trong nghiên cứu khoa học cở bản, cũng như nghiên cứu ứng dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, việc học và nắm rõ các phương pháp phân tích nhân khẩu học là thực sự cần thiết.

 1. Giới thiệu về giảng viên

Tiến sĩ Ahbab Mohammad Fazle Rabbi hiện đang là trợ lý Giáo sư (Assistant Professor) tại khoa Khoa học Dân số, Đại học Dhaka, Dhaka, Bangladesh (Department of Population Sciences, University of Dhaka, Bangladesh). Tiến sĩ Rabbi là một chuyên gia thống kê trong lĩnh vực Nhân khẩu học nói chung và Y tế cộng đồng nói riêng. Anh là cựu nghiên cứu sinh của chương trình Tiến sĩ Khoa học Thống kê, tại Khoa Khoa học Thống kê, Đại học Padova, Ý. Anh đã bảo vệ luận án của mình với tiêu đề “Modified Lee-Carter Methods with LASSO type Smoothing and Adjusting for Lifespan Disparity”, vào tháng 2 năm 2019. Các lĩnh vực nghiên cứu hiện nay của Tiến sĩ Rabbi bao gồm: Mortality and Longevity, Multivariate Techniques, Smoothing techniques, Demographic Forecasting, Fertility, Longitudinal Data Analysis, Public Health.

 1. Đối tượng
  • Học viên cao học của khoa,
  • Nghiên cứu viên, giảng viên, nghiên cứu sinh, người đi làm, học viên cao học hoặc sinh viên của các trường đại học trên địa bàn TP. HCM hoặc các tỉnh thành trên cả nước, có nhu cầu học về Demograhpy.
 1. Nội dung lớp học
  • Giới thiệu dữ liệu nhân khẩu học: điều tra dân số, sample survey, longitudinal study, tháp dân số, Lexis diagram.
  • Mô hình sinh (Fertility models).
  • Mô hình tử (Mortality models).
  • Ước đoán sự di cư và lý thuyết ổn định dân số.

Ngày

Giờ

Hoạt động dạy và học

15/04

08h30 – 10h30

Lý thuyết

14h30 – 16h30

Lý thuyết

17/04

08h30 – 10h30

Lý thuyết

13h30 – 16h30

Thực hành với R

19/04

08h30 – 10h30

Lý thuyết

14h30 – 16h30

Lý thuyết

22/04

08h30 – 10h30

Thực hành với R/SPSS

14h30 – 16h30

Lý thuyết

23/04

08h30 – 10h30

Thực hành với R/SPSS

14h30 – 16h30

Lý thuyết

24/04

08h30 – 10h30

Lý thuyết

14h30 – 16h30

Lý thuyết

 1. Thời gian và địa điểm
  • Khóa học có 25 giờ học bao gồm 20 giờ học lý thuyết và 5 giờ học thực hành.
  • Thời gian: từ ngày 15/04 đến 24/04/2024
  • Địa điểm: cơ sở I, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. HCM (Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh). 

Thông tin về chương trình học: Xem tại đây

Đăng ký ngay tại đây

 

Mesa_de_trabajo_1.png