Tiếp tục trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng làm việc cho sinh viên ngành Tài chính và Định phí bảo hiểm (Acturial), UNDP - Miliman GAIN tổ chức webminar thứ 3 về huấn luyện kỹ năng thực hành phân tích số liệu cho sinh viên chuyên ngành Tài chính, Định phí bảo hiểm với nội dung chi tiết như sau: 

Session 3

Date: 21st  February 2024

Time: 10.00 – 11.30AM (Vietnam Time) 

Registration Link: Automate process for multiple policies and Monte Carlo simulation

 

Automate process for multiple policies and Monte Carlo simulation:

-   Introduce Excel VBA and some basic functions.

-   Loop through multiple policies and multiple scenarios using Excel VBA.

-   Introduce the concept of CVaR, VaR with Monte Carlo simulation.

 

Presenter:

  • Danh Mai (Consulting Actuary from Milliman Chicago Financial Risk Management Practice),
  • Greg Stofanak (Actuary from Milliman Seattle Health Practice),
  • Edward Moskovski (Associate Actuary from Milliman Chicago Life Practice)

Đây là chương trình hợp tác giữa công ty Milliman và UNDP (Chương trình phát triển Liên hiệp quốc) về việc hỗ trợ phát triển ngành định phí bảo hiểm ở Việt Nam. 

Đăng ký tham dự: sinh viên, người quan tâm tham dự tự do, chỉ cần đăng ký trước 1 tiếng trước giờ bắt đầu webminar để nhận được link tham dự. Đăng ký tại đây hoặc link phía trên. 

Ghi chú: mặc dù Webminar hướng đến SV thuộc chuyên ngành tài chính, định phí bảo hiểm; nhưng chủ đề về Excel VBA trên cũng rất hữu ích đối với SV tất cả các ngành khác. Khoa khuyến khích SV tất cả các chuyên ngành khác đều có thể đăng ký tham dự webminar trên nếu quan tâm.