Bộ môn Xác suất Thống kê tổ chức buổi "Seminar Xác suất – Thống kê tháng 01.2024" với bài báo cáo do Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dung. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Dung hiện đang là nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại Khoa Khoa học Thống kê, Đại học Padova, Ý. Chị là cựu sinh viên của khoa Toán – Tin học, niên khóa 2013. Chị đã bảo vệ luận án của mình với tiêu đề “Model selection for colored graphical models for paired data”, vào tháng 5 năm 2022. Lĩnh vực nghiên cứu hiện nay của Tiến sĩ Dung là Gaussian graphical models for paired data, high-dimensional mixture of experts.

Các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đồng nghiệp quan tâm có thể quét mã QR bên dưới để đăng ký tham dự. 

  • Thời gian: 14h30 đến 15h30 chiều thứ 5 ngày 25/01/2024.
  • Địa điểm: Phòng F207, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cơ sở 1, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. HCM.

tóm tắt bài báo cáo như sau: 

Mô hình đồ thị Gauss (Gaussian Graphical Model) là một mô hình thống kê biểu diễn cấu trúc phụ thuộc có điều kiện giữa các biến ngẫu nhiên bằng cách sử dụng một đồ thị. Mô hình đồ thị Gauss còn được biết tới với tên Miền ngẫu nhiên Gauss Markov (Gaussian Markov random fields) hoặc Mạng lưới Gauss (Gaussian network). Cấu trúc của đồ thị Gauss về cơ bản gồm hai phần: điểm nút (nodes) và các cạnh (the edges), trong đó, mỗi nút sẽ tương ứng là một biến ngẫu nhiên, và mỗi cạnh biểu diễn sự phụ thuộc có điều kiện giữa các nút (biến ngẫu nhiên). Sự phụ thuộc này có thể có hướng hoặc vô hướng. Mô hình đồ thị Gauss được áp dụng nhiều trong các lĩnh vực khoa học khác nhau bao gồm: sinh học, tài chính và khoa học máy tính. 

Bài nói này nhằm mục tiêu giới thiệu sơ lược về mô hình đồ thị Gauss và các vấn đề liên quan, từ cơ sở lý thuyết tới ứng dụng. Nội dung chính bao gồm các phần như sau:

  • Giới thiệu về mô hình đồ thị Gauss;
  • Ứng dụng của mô hình đồ thị Gauss (một số ví dụ trong sinh học, tài chính, …);
  • Lựa chọn mô hình đồ thị Gauss (mô hình đồ thị Lasso, lựa chọn lùi từng bước);
  • Giới thiệu về mô hình đồ thị Gauss với điều kiện đối xứng;
  • Lựa chọn mô hình đồ thị Gauss với điều kiện đối xứng (fused Lasso, lựa chọn lùi từng bước);
  • Ứng dụng mô hình đồ thị Gauss với điều kiện đối xứng cho dữ liệu ghép cặp.

Quét mã QR bên dưới hoặc bấm vào link trước ngày 24/01/2024 để đăng ký tham dự.

Seminar_01.2024_-_1.png