Cô Nguyễn Trần Lan Anh là cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học. Cô hiện đang công tác tại Đại học Montana, Hoa Kỳ. Cô sẽ có buổi seminar dành cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đồng nghiệp. Các bạn có nhu cầu tham dự vui lòng đăng ký (quét mã QR bên dưới hoặc bấm vào link) trước ngày 27/12/2023.

Thông tin cụ thể về buổi Seminar:

  • Tiêu đề: Wear-Then-Act: Wearables for Personalized Healthcare & HCI  
  • Thời gian: 10:00 - 11:00, Thứ ba ngày 28/12/2023.
  • Địa điểm: Phòng E202B, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5.
  • Tóm tắt: Physiological signals, generated by various bodily sources, contain crucial information about the condition of the body's major structures, encompassing brain activities, eye movements, muscle contractions, and cardio-respiratory features, among others. Monitoring and stimulating such biosignals not only aids in diagnosing, treating, and preventing health conditions but also establishes implicit two-way communication between humans and computers. Unfortunately, the current 'gold standard' for studying physiological signals is intrusive, expensive, and often unwieldy. This talk introduces our innovative wearable systems, promising unobtrusive, cost-effective, and accurate sensing and stimulation capabilities for reliable physiological signals in comfortable in-home settings. I will discuss how our wearable cyber-physical systems offer clinical-grade solutions, enabling the simultaneous sensing of multiple biosignals at non-standard locations and real-time brain entrainment for closed-loop personalized healthcare practices. Furthermore, I will explore potential research avenues for deploying these systems in diverse real-world human-computer interaction (HCI) directions.
  • Thông tin diễn giả: Cô Lan Anh hiện là Assistant professor tại Khoa Khoa học Máy tính Đại học Montana, Hoa Kỳ, và là người điều hành Laboratoire Mobile Cyber-Physical Intelligence (mCyPhI). Cô đã nhận bằng Tiến sĩ trong ngành Khoa học Máy tính từ Đại học Colorado Boulder. Lĩnh vực nghiên cứu của cô bao gồm thiết kế, phát triển và triển khai các công nghệ cảm biến và can thiệp đột phá cho lĩnh vực sức khỏe thông minh, Internet vạn vật và tương tác giữa con người với máy tính. Cô và đội ngũ của mình có sứ mệnh nghiên cứu về khám phá và mở rộng tiềm năng của hệ thống cyber-physical thông qua các khung công nghệ tổ hợp dữ liệu đa trạng thái và thông dịch trong nghiên cứu đa ngành. Điều này bao gồm việc hiểu hoạt động của con người, nâng cao khả năng, dự đoán các vấn đề sức khỏe trong tương lai, hoạt động trong điều kiện không thể tiếp cận và cải thiện hiệu suất. Công trình nghiên cứu của cô đã được công bố tại các hội nghị hàng đầu, bao gồm ACM MobiCom, ACM SenSys, ACM MobiSys và Springer Nature Scientific Reports. Đóng góp nghiên cứu của cô đã được công nhận với ba giải thưởng Bài báo xuất sắc nhất, một giải nhì cho Bài báo xuất sắc, một Đề cử Bài báo xuất sắc nhất và bốn Nghiên Cứu Nổi Bật từ ACM SIGMOBILE và Communications of the ACM.

Scientific_Seminar_-_Nguyen_Tran_Lanh_Anh_-_December_2023_US-VNUHCM.jpg