Nhân dịp Giáo sư Laurent Delsol, công tác tại Viện Denis Poisson thuộc Đại học d′Orléans - Pháp, đến giảng dạy Chương trình Thạc sỹ Toán ứng dụng Pháp Việt tại Khoa Toán – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Bộ môn Xác suất Thống kê tổ chức buổi "Seminar Xác suất – Thống kê" với 3 bài báo cáo do Giáo sư Laurent Delsol, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Đạt và Tiến sỹ Tô Đức Khánh trình bày. Các bạn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đồng nghiệp quan tâm có thể quét mã QR bên dưới để đăng ký tham dự. 
  • Thời gian: 13h30 đến 16h00 chiều thứ 5 ngày 19/10/2023.
  • Địa điểm: Phòng E202B, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cơ sở 1, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. HCM.

với chương trình như sau: 

- 13h30-13h45: Đón tiếp khách mời và người tham dự.

- 13h45-14h30: Báo cáo số 01.

  • Tên báo cáo: Statistical deconvolution of the free Fokker-Planck equation at fixed time.
  • Báo cáo viên: TS. Nguyễn Tiến Đạt, Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

- 14h30-15h15: Báo cáo số 02.

  • Tên báo cáo: Clustering spatially dependent curves.
  • Báo cáo viên: GS. Laurent Delsol, Viện Denis Poisson, Đại học d′Orléans, Pháp.

- 15h15-16h00: Báo cáo số 03.

  • Tên báo cáo: Statistical methods for evaluating the accuracy of biomarkers with clustered data.
  • Báo cáo viên: TS. Tô Đức Khánh, Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tóm tắt từng bài báo cáo được thể hiện tại đây

Quét mã QR bên dưới hoặc bấm vào link trước ngày 18/10/2023 để đăng ký tham dự

19.10.png