Giáo sư Nguyễn Hoài Minh là cựu sinh viên Khoa Toán - Tin học khóa 1997. Giáo sư hiện đang công tác tại Đại học Sorbonne, Paris, Pháp. Giáo sư sẽ có buổi seminar dành cho sinh viên năm 3-4, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đồng nghiệp. Các bạn có nhu cầu tham dự vui lòng đăng ký (quét mã QR bên dưới hoặc bấm vào link) trước ngày 28/9/2023.

 

seminar