Danh sách sinh viên được duyệt tham gia trường hè sinh viên nghiên cứu khoa học 2023 do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức

Công văn và danh sách xem chi tiết: tại đây

Mẫu báo cáo và thông báo số 01: tại đây

Lưu ý: Sinh viên gửi tóm tắt báo cáo (theo mẫu) cho Ban tổ chức trước ngày 31/07/2023.