THÔNG BÁO SỐ 01 

TRƯỜNG HÈ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2023

VIASM RESEARCH EXPERIENCE FOR UNDERGRADUATES 2023

VIASM REU 2023

1. Mục đích: 

Chương trình kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho sinh viên (Research Experiences for Undergraduates — REU) là chương trình hoạt động hè phổ biến tại các trường đại học của Mỹ từ những năm 80 của thế kỷ  trước.  Khi  tham gia chương  trình này, sinh viên được tài trợ hoàn toàn và được tạo điều kiện làm quen với nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó có Toán học.

Trong chương trình đào tạo các ngành Toán học tại các trường đại học ở Việt Nam, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên luôn nhận được sự quan tâm đầu tư của các đơn vị đào tạo. Tuy nhiên, những hoạt động này mới chỉ dừng lại trong phạm vi của các khoa hay các trường riêng biệt, chưa có tính kết nối giữa cộng đồng các nhà toán học và sinh viên giữa các trường.

Nằm trong khuôn khổ của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 — 2030, Khoa Toán — Cơ — Tin học, Trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội; Khoa Toán — Tin, Trường ĐHKHTN, ĐHQG TP Hồ Chí Minh và Khoa Toán và Thống kê, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ tổ chức Trường hè sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023. Tại trường hè này, sinh viên sẽ được trang bị những kỹ năng cơ bản nhất trong nghiên cứu và được tiếp cận với những hướng nghiên cứu thời sự thông qua một số bài giảng của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Đặc biệt, tại Trường hè sinh viên nghiên cứu khoa học này, các bạn sinh viên sẽ được làm quen với những kỹ năng  nghiên cứu cơ bản và được trình bày những kết quả nghiên cứu của mình trước hội đồng gồm các thầy có chuyên môn.

2. Đối tượng: 

Sinh viên từ ba khoa Toán của Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội HN, Trường ĐHKHTN - ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quy Nhơn và một số trường đại học khu vực miền Bắc.

3. Thời gian và địa điểm:

  • Thời gian: Từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm 2023
  • Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Trung tâm Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Ba Vì, Hà Nội.

4. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức:

  • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM);
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội (VNU-HUS).

5. Hình thức tổ chức: Trực tiếp

6. Số lượng dự kiến: 50 sinh viên (trong đó khoa chỉ chọn 10 sinh viên)

7. Thông tin tài trợ:

  • Trường hè miễn phí đối với người tham dự. 
  • Học viên được tài trợ chỗ ở, chi phí đi lại và một phần sinh hoạt phí trong suốt thời gian diễn ra Trường hè.

8. Đăng kýtại đây

Đính kèm công văn số 96/VNCCCT: tại đây