Danh sách sinh viên được duyệt tham gia trường hè toán học sinh viên 2023 do Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức. Xem chi tiết danh sách: tại đây

Thông báo số 2 hướng dẫn các bạn sinh viên xem chi tiết tại đây