THÔNG BÁO SỐ 1

TRƯỜNG HÈ TOÁN HỌC SINH VIÊN 2023

Thời gian: 08:00:03/07/2023 đến 17:00:15/07/2023

Địa điểm: Trường Đại học Khánh Hòa, 1 Nguyễn Chánh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

1. Mục đích: Trường hè Toán học sinh viên nhằm giới thiệu cho sinh viên một số chủ đề của Toán học lý thuyết và Toán ứng dụng đã và đang được quan tâm trên thế giới. Thông qua các bài giảng, sinh viên sẽ được mở rộng thêm kiến thức và hiểu biết về văn hóa Toán học, từ đó định hướng cho việc nghiên cứu, học tập tiếp theo.  

2. Nội dung: Trường hè Toán học sinh viên 2023 được tổ chức trong thời gian khoảng 02 tuần, bao gồm các chuyên đề như sau:

 • Tuần 1 từ ngày 03/07-09/07/2023: Chuyên đề chung cho tất cả sinh viên tham dự Trường hè

          - Chuyên đề: Đại số tuyến tính: phân tích ma trận và một số ứng dụng

 • Tuần 2 từ ngày 10/7-15/7/2023: bao gồm 2 chuyên đề do sinh viên tự chọn:   

          - Chuyên đề I: Mở đầu về Tôpô đại số

          - Chuyên đề II: Toán tối ưu: Từ lý thuyết đến ứng dụng thực tế

3. Đối tượng: Toán và Thống kê (Toán học, Khoa học tính toán, Khoa học dữ liệu, Toán ứng dụng, Toán cơ, Toán tin và Thống kê) và ngành Sư phạm Toán học thuộc các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc.

4. Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian: Từ ngày 03/07-15/07/2023.
 • Địa điểm: Trường Đại học Khánh Hòa, 1 Nguyễn Chánh, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

5. Đơn vị tổ chức và phối hợp tổ chức:

 • Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán
 • Trường Đại học Khánh Hòa

6. Giảng viên 

 • TS. Nguyễn Thế Cường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 • TS. Hà Minh Hoàng, Trường Đại học Phenikaa;
 • TS. Trần Quang Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế;
 • TS. Huỳnh Đình Tuân, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

7. Hình thức tổ chức: Trực tiếp

8. Số lượng dự kiến: 150 sinh viên

9. Thông tin tài trợ:

 • Trường hè miễn phí đối với người tham dự. 
 • Học viên được tài trợ chỗ ở, chi phí đi lại và một phần sinh hoạt phí trong suốt thời gian diễn ra Trường hè.

10. Đăng kýtại đây