Khoa Toán - Tin học tổ chức khóa học ngắn hạn về “Sampling plans and Statistical Process control (SPC)” do Giáo sư Sabine Mercier (Đại học Toulouse 2 Jean Jaurès; thành viên của Viện toán học Toulouse, Pháp) giảng dạy.

Thông tin chi tiết về khóa học như sau:

  • Tóm tắt môn học: The two main tools of the Statistical Process Control will be presented Capabilities in order to check if the production process is able to answer the customer demand; usual Control charts (CC) to verify if the production process is in control. Both measure (diameter, weight, ...) and adverse event (number of defective units, number of defects per unit) will be covered. We will then answer to the fundamental question of industrial people “How to choose the sampling plan”. For this, the link between the sample size and the two possible error rates, false alarm rate and customer risk, will be established. Efficiency curves, Operating Characteristic Curves (OCC) and Acceptance Quality Level (AQL) will be presented and applied to examples.

(Bài giảng sẽ giúp các bạn với những kiến thức cơ bản về thống kê, hiểu rõ về cách thiết kế mẫu và kiểm soát quá trình bằng thống kê, đặc biệt hiểu sâu ý nghĩa những kiến thức đã được nói trên qua những ứng dụng thực tế (thực hành trên phần mềm thống kê R).

  • Kiến thức chuẩn bị: người học đã học môn Xác suất – Thống kê và sử dụng được phần mềm R.
  • Thời gian: 06/03/2023 – 10/03/2023 (Sáng: lý thuyết; Chiều: thực hành trong phòng máy tính trên phần mềm R).
  • Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TP. Hồ Chí Minh.
  • Đối tượng: sinh viên năm 3, 4, học viên cao học, nghiên cứu sinh có kiến thức cơ bản về thống kê; người có quan tâm, làm việc trong ngành sản xuất, công nghiệp.
  • Đăng ký tham dự: người tham dự vui lòng điền đầy đủ các thông tin tại đây https://forms.gle/3jMFU7gT8QjYF8aK6
  • Thời gian đăng ký: 22/02/2023 – 01/03/2023.
  • Các thông tin khác, vui lòng liên hệ qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( Cô Lê Dạ Thục Đoan).