Kính gửi đến Quý thầy cô, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh về thông tin Seminar Bộ môn Giải tích.
Seminar 1: Convex integration above the Onsager exponent for the forced Euler equations
Speaker: Professor Manh Khang Huynh (Hale Visiting Assistant Professor, Georgia Tech, Georgia, USA)
Time: 09:00-10:15,  December 19, 2022
Seminar 2: First order system of odes with distributional coefficients
Speaker: Dr. Nguyen The Minh
Time: 10:30-11:30, December, 19, 2022
Địa điểm: trực tiếp tại E202B, Trường ĐH KHTN TP.HCM, Cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Quận 5.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
Cả hai khách mời đều là cựu sinh viên khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM và tốt nghiệp tiến sĩ Toán học tại Mỹ. 

Trân trọng kính mời Quý Thầy cô quan tâm tham dự và kính nhờ thầy cô chuyển tiếp đến các đồng nghiệp, các bạn sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.