Thông tin seminar Đại số

Thời gian: 9h00 ngày 20/12/2022, 
Địa điểm: Phòng F207 Trường ĐH KHTN, cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Q5.

Đăng ký: link
Hạn chót đăng ký: 16/12/2022

Người trình bày: GS. Roozbeh Hazrat, Western Sydney University, Australia.
Trong buổi seminar (khoảng 50 phút) này, Giáo sư Hazrat sẽ trình bày về chủ đề Đại số đường đi Leavitt. Cụ thể là giới thiệu về Đại số đường đi Leavitt với 17 năm hình thành và giới thiệu một số bài toán mở.
Sau buổi seminar, người tham dự có thể trao đổi trực tiếp với Giáo sư

Đối nét về GS. Roozbeh Hazrat. GS. Roozbeh Hazrat người Úc gốc Iran, nhận bằng tiến sĩ ở Đức năm 2002. Giáo sư từng làm việc ở nhiều nơi như Úc, Đức và Anh. Từ năm 2011, Giáo sư công tác tại Đại học Tây Sydney, Úc cho đến nay. Giáo sư là một chuyên gia đầu ngành trong hướng nghiên cứu Đại số đường đi Leavitt và có nhiều hợp tác với các nhà toán học Việt Nam.