Thời gian:14g Chủ nhật 20/11
Địa điểm: phòng E202 cơ sở Nguyễn Văn Cừ. 
 
GS Charles Hùng Lee sẽ giới thiệu về khía cạnh hình học của viễn thông của tàu không gian trên Sao Hoả và những đề tài liên quan. 
On the Orbit Constellation Assessment for the Next-Generation Mars Telecommunications Orbiters
 
Yeshua Noriega Long 
California State University, Fullerton, CA, USA
Charles H. Lee and Roy E. Gladden, 
Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA
 
Tổ chức: Huỳnh Quang Vũ