Thông báo Seminar Nghiên cứu sinh Bộ môn Giải tích

Ngày Thứ BA, 06/09/2022,  TỪ 8G30 SÁNG.

Hình thức: trực tiếp tại F207, Trường ĐH KHTN, cơ sở Nguyễn Văn Cừ

 

Seminar 1: 8g30- 9g20

Người trình bày: NCS. Nguyễn Hoàng Lực
Tên báo cáo: BÀI TOÁN PHI ĐỊA PHƯƠNG CHO PHƯƠNG TRÌNH RAYLEIGH-STOKES
 
Seminar 2: 9h20-10g10
Người trình bày: NCS. Trần Ngọc Thạch
Tên báo cáo: BÀI TOÁN NGƯỢC THỜI GIAN CHO PHƯƠNG TRÌNH KHUẾCH TÁN VỚI ĐẠO HÀM PHÂN THỨ VÀ NHIỄU NGẪU NHIÊN
 
Seminar 3: 10g10-11g00
Người trình bày: NCS. Nguyễn Đức Phương
Tên báo cáo: Approximate solution of the backward problem for Kirchhoff’s model of Parabolic type with discrete random noise
 
Seminar 4: 11g00-11g50
Người trình bày: NCS. Lê Đình Long
Tên báo cáo: XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀ HÀM NGUỒN CHO MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH KHUẾCH TÁN
 

Xin thông báo đến Quý Thầy Cô, Nghiên cứu sinh, học viên Cao học và các bạn sinh viên đến tham dự.