Seminar Nghiên cứu sinh Bộ môn Giải tích 2021

Người trình bày: NCS. Nguyễn Hữu Hiệp

Tên báo cáo: SỰ TỒN TẠI SÓNG LƯU ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Tóm tắt: 

Cho sóng sốc của một phương trình và hệ phương trình các định luật bảo toàn, chúng tôi xem xét liệu một sóng lưu động của bài toán với sự xuất hiện của các thành phần phân tán và khuếch tán có tồn tại hay không? Hàm thông lượng được xem xét trong trường hợp không lồi. Điều này dẫn đến các loại sốc khác nhau xuất hiện được phân loại dựa vào điều kiện Liu -entropy và bất đẳng thức sốc Lax. Một hệ ô-tô-nôm các phương trình vi phân thường tương ứng với hệ phương trình các định luật bảo toàn được thiết lập. Bằng cách xem xét các điểm cân bằng và tính ổn định của chúng, chúng tôi ước lượng một miền hấp thụ cho các điểm cân bằng ổn định tiệm cận bằng phương pháp Lyapunov và xem xét một quỹ đạo rời khỏi điểm yên đi vào miền hấp thụ và dần đến một trong các điểm cân bằng còn lại. Từ đó, chúng tôi chứng tỏ được sự tồn tại của sóng lưu động liên kết với một sóng sốc cho trước.

Keywords: Conservation laws; traveling wave; shock; diffusion; dispersion; equilibria; asymp-totical stability; Lyapunov function; LaSalle’s invariance principle; attraction domain.

Ngày: Thứ Bảy, 02/10/2021, 13g30-14g30

Hình thức: trực tuyến qua Zoom

Meeting ID: 337 312 6069
Passcode: 144389

Trân trọng kính mời người quan tâm tham dự và kính nhờ chuyển tiếp đến các đồng nghiệp, các bạn sinh viên, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh.


Để đăng ký nhận email thông báo seminar của Bộ môn Giải tích, hãy đăng ký ở địa chỉ https://groups.google.com/u/2/g/thong-bao-seminar-bo-mon-giai-tich